Google Translate

Одржана трибина о изменама и допунама Закона о социјалној заштити

Факултетска дешавања  ::  понедељак, 14.05.2018.  ::   Галеријa

Департман за социјалну политику и социјални рад Филозофског факултета у Нишу и Републички завод за социјалну заштиту организовали су 10. маја 2018. године трибину о изменама и допунама Закона о социјалној заштити. Гост трибине био је Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту и координатор радне групе за измене и допуне Закона о социјалној заштити.

Студенти и наставници учествовали су у дискусији о дилемама са којима се суочила радна група за измене и допуне Закона о социјалној заштити и о могућим решењима. Дискутовало се о надзору и супервизији у социјалној заштити, децентрализацији и деконцентрацији система социјалне заштите, унапређивању система материјалне подршке грађанима који су суочени са последицама сиромаштва, обезбеђивању услуга социјалне заштите у локалној заједници и о стручном оспособљавању и стручном усавршавању у социјалној заштити. 

На овај начин студенти су се упознали с актуелним изазовима социјалне заштите и са процесом развоја јавних политика у социјалној заштити.