Кабинет
406
Консултације
Петак, 10:00 - 12:00
Предмети

Методика наставе књижевности

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Интернет и мултимедија у настави књижевности и језика

Наставно проучавање романа

Теорија књижевности у наставном контексту

Читалац и текст у савременој настави

Методичка пракса

Књижевност и историја

Књижевност и приватни живот

Књижевност и религија

е-mail адреса