Google Translate

др Дејан Милутиновић

ванредни професор
Кабинет
408
Консултације
Понедељак, 12:15 - 14:15
Среда, 13:05 - 14:05
Предмети

Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе

Општа књижевност од ренесансе до модернизма

Општа књижевност од симболизма до постмодернизма

Постмодерна проза

Љубав, брак, прељуба у књижевности од класицизма до модернизма

е-mail адреса