Google Translate

др Дејан Милутиновић

ванредни професор
Кабинет
408
Консултације
Понедељак, 12.15 – 14.15
Среда, 13.05 – 14.05
Предмети

Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе

Општа књижевност од ренесансе до модернизма

Општа књижевност од симболизма до постмодернизма

Постмодерна проза

Љубав, брак, прељуба у књижевности од класицизма до модернизма

Адреса електронске поште