Google Translate
Кабинет
419
Консултације
Четвртак, 13.30 – 15.30
Предмети

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Проблеми у образовању деце из рањивих група

Социјални рад у школи

Пенални и постпенални социјални рад

Системи социјалне сигурности

Професионална етика социјалног рада

Социологија васпитања и образовања

Адреса електронске поште