Google Translate

Департман за немачки језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Николета Момчиловић

доцент

Добрила Бегенишић

доцент

Маја Антић

доцент

Марина Ђукић Мирзајанц

доцент

Сарадници

Мариа Марковић

лектор

Бранка Огњановић

асистент

Катарина Стаменковић

асистент

Љиљана Тасић

истраживач-приправник