Google Translate

Департман за немачки језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управница Департмана

Николета Момчиловић

доцент

Добрила Бегенишић

доцент

Маја Антић

доцент

Марина Ђукић Мирзајанц

доцент

Сарадници

Мариа Марковић

лектор

Катарина Стаменковић

асистент

Љиљана Тасић

истраживач-приправник