Google Translate

Департман за немачки језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Николета Момчиловић

наставник страног језика

Јан Красни

доцент

Марина Ђукић Мирзајанц

доцент

Маја Стефановић

наставник страног језика

Сарадници

Катарина Стаменковић

лектор

Невенка Јанковић

лектор