Google Translate
Кабинет
426
Консултације
Уторак, 9.15 – 10.15
Четвртак, 12.45 – 13.45

Напомена: По договору се консултације могу одржати и у другим терминима.

Предмети

Немачка књижевност 1

Немачка књижевност 2

Немачка књижевност 5

Немачка књижевност 6

Немачка књижевност 7

Немачка књижевност 8

Књижевност и политика

Адреса електронске поште