Google Translate

др Николета Момчиловић

доцент
Кабинет
432
Консултације
Понедељак, 11.00 – 13.00
Предмети

Методика наставе немачког језика 1

Методика наставе немачког језика 2

Синтакса немачког језика 1

Синтакса немачког језика 2

Дидактика наставе немачког језика

Теорија превођења

Методичка пракса

Адреса електронске поште
Академски профили