Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00
Предмети

Молијерова комика

Савремена француска књижевност

Савремено француско позориште 20. века

Франкофона књижевност

Француска књижевност барока и класицизма

Француска књижевност просветитељства

Француска књижевност романтизма

Француски роман реализма и натурализма

Прича и новела у француској књижевности 19 века

Андре Жид: поетика, критика, рецепција

Аутобиографија у француској књижевности: теорија и пракса

Женски ликови у француском роману 19 века

Интертекстуалност: књижевна теорија и пракса

Адреса електронске поште
Академски профили