Google Translate

др Тамара Костић-Пахноглу

доцент
Кабинет
117
Консултације
Среда, 15.15 – 17.15

Напомена: Консултације се могу вршити преко Facebook странице ''Лекторат за грчки језик''

Предмети

Грчки језик 1

Грчки језик 2

Грчки језик 3

Грчки језик 4

Грчки језик 5

Грчки језик 6

Адреса електронске поште