др Весна Симовић

доцент
Кабинет
426
Консултације
Понедељак, 16:00 - 17:00
Петак, 11:00 - 12:00
Предмети

Француски језик 1

Француски језик 2

Француски језик 3

Француски језик 4

Стручна пракса

Методика наставе француског језика 3 - језичке вештине, вежбе

Методика наставе француског језика 4 - писање, вежбе

Француски језик 5

Француски језик 6

Дидактика и методика наставе француског језика 1

Методика наставе француског језика 2

е-mail адреса