Google Translate

Представнице Департмана за српску и компаративну књижевност одржале предавање у Штипу

Вести  ::  среда, 13.12.2017.  ::   Видео

У оквиру постојеће сарадње између Филозфског факултета у Нишу и Филолошког факултета Универзитета Гоце Делчев у Штипу (Македонија), три наставника са Департмана за српску и компаративну књижевност – проф. др Снежана Милосављевић Милић, доц. др Јелена Јовановић и доц. др Снежана Божић одржале су 27-29. 11. 2017. године у Штипу предавања по позиву из области својих научних интересовања.

Деканица овог факултета доц. др Драгана Кузмановска и проф. др Виолета Димова, управник Катедре за македонски језик, изразиле су задовољство што се сарадња, започета у мају 2017. године у Нишу, успешно наставља, истичући да је то одлична основа за „продубљивање повезивања универзитетȃ на овим бившим југословенским просторима”.

Успешна предавања и добро медијски пропраћена посета у Штипу представљају чврст темељ будућих сусрета наставника и студената два факултета.

Детаље са ових предавања, на македонском језику, можете наћи на следећем линку: http://ff.ugd.edu.mk/index.php/mk/vesti/21-125

Део предавања, као и изајве организатора и гошћи, доступни су и на youtube линку испод овог текста.

 

 

Видео прилог