Конкурс за четврти број студентског часописа "Недогледи" продужен до 31. октобра

Студентске активности  ::  понедељак, 04.09.2017.

Обавештавамо све студенте Филозофског факултета да је конкурс за четврти број часописа "Недогледи" продужен до 31. октобра.

Часопис "Недогледи" објављује студентске радове из трију области: 

1. Aуторски књижевноуметнички радови (песме, приче, приповетке, новеле, делови романа, дневника, путописи, есеји, драмe...); 

2. Академски радови (семинарски радови оцењени високим оценама, самостална истраживања, прикази, библиографије...); 

3. Преводилачки радови (књижевна дела преведена са страног језика на српски или са српског на страни језик).

 

Приликом слања рада у пољу „Subject” назначити „За часопис”. Ако не шаљете рад, већ желите додатне информације, насловити поруку са „Редакцији”. Уколико имате неких питања, можете нам се обратити и на званичној страници Недогледа на Фејсбуку.

Радове слати на електронску адресу часописа: .

За детаљне информације погледајте Упутство за ауторе радова.