Часописи Универзитета и Филозофског факултета на листи МПНТР за 2015. и 2016. годину

Вести  ::  четвртак, 24.08.2017.

Часописи у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и филологије које објављују Универзитет у Нишу и Филозофски факултет у Нишу који се налазе на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2015. и 2016. годину:

 

РБ ISSN НАЗИВ ЧАСОПИСА ИЗДАВАЧ КАТЕГОРИЈА М
1. 0353-7919 Теме Универзитет у Нишу 24
2. 1820-2446 Црквене студије Центар за црквене студије; Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије; Међународни центар за православне студије 24
3. 0354-4702 Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature Универзитет у Нишу 51
4. 1821-3332 Philologia mediana Филозофски факултет, Ниш 51
5. 1820-8495 Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Универзитет у Нишу 52
6. 1451-9739 Годишњак за социологију Филозофског факултета у Нишу Филозофски факултет у Нишу 52
7. 2406-1190 Балканске синтезе Филозофски факултет у Нишу  53
8. 1451-5407 Годишњак за психологију Филозофски факултет, Ниш 53
9. 2334-9182 Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes Универзитет у Нишу 53