Google Translate

IN MEMORIAM: Мирољуб Јоковић (1957-2016)

Вести  ::  понедељак, 29.08.2016.

Обавештавамо све наставнике и сараднике да је у петак, 26. августа, након краће и тешке болести, преминуо наш уважени колега, наставник Филозофског факулета у Нишу од 1990. до 1997. године, на Студијском програму за српски језик и књижевност, проф. др Мирољуб Јоковић. Рођен је 16. јануара 1957. године у Крушевици код Рашке. Основну школу и гимназију завршио је Павлици, Баљевцу и Рашкој 1976. године. Филолошки факултет Универзитета у Београду, Одсјек југословенске и општа књижевност, завршио је 1980. године. На истом факултету магистрирао је 1984. године. Од 1982. до 1983. год. радио је као секретар Књижевне омладине Србије, Београд. Боравио је у Centre Européen Universitaire de Nancy, Université de Nancy II и похађао студије посвећене односима европских и америчких цивилизација (1984–1985). Докторску дисертацију Историјска дистанца у српском роману о Првом светском рату – европски контекст, одбранио је 1987. године на Филолошком факултету у Београду. Од 1987. до 1990. год. био је сарадник часописа Књижевна реч, Књижевне новине, Поља, Савременик,Књижевна критика. Радио је као професор на Вишој педагошкој школи у Београду (1988–1990). Другу докторску дисертацију, La distance historique et esthètique dans le roman serbe consacré à la Première Guerre Mondiale — Context Européen, одбранио је 1990. na Université de Nancy II, у Француској. Исте године изабран је за доцента на предмету Српска књижевност 20. века и засновао радни однос на Филозофском факултету у Нишу. Од 1992. до 1995. год. био је лектор српског језика и професор југословенских цивилизација на Université de Nancy II, у Француској. Као гостујући професор, предавао је Теорију књижевности на Филозофском факултету Универзитета Црне Горе, у Никшићу (1995–2003), и Теорију књижевности и Српску књижевност 20. вијека на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву (1996 –2016).

Објавио је више значајних књига: Фридрих Саломо Краус 1859-1938 (1992), Имагинација историје (1994), Дозивања (1996), Језик у долини оностраног (1998), Онтолошки пејзаж постмодерног романа (2001), Стрма раван (2006).

Сахрана колеге Јоковића биће обављена у уторак, 30. августа, на Орловачком гробљу у Београду, у 13 сати и 30 минута.