Google Translate

Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања

Вести  ::  петак, 05.08.2016.

Министарство културе Републике Србије, на основу одлуке Комисије за избор пројеката у области истраживања, заштите и коришћења нематеријалног културног наслеђа, одобрило је и финансијски подржало пројекат Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Истраживања усменог наслеђа на територији Заплања реализује тим који чине студенти ОАС Србистика и ДАС Филологија, истраживачи са Департмана за српску и компаративну књижевност, Департмана за српски језик, Балканолошког института САНУ, Филозофског факултета у Новом Саду, Универзитета Ворик (University of Warwick, Coventry) и Универзитета у Редингу (University of Reading).