Google Translate

Добитници награда за најбоље завршне и мастер радове на србистици

Вести  ::  среда, 10.04.2024.

У понедељак 15. априла 2024. године од 14 сати у амфитеатру 21 Департман за србистику ће доделити награде за најбоље завршне и мастер радове који су у претходној календарској години одбрањени на ОАС и МАС србистике.

Комисија у саставу: проф. др Марина Јањић, председник, проф. др Мирјана Илић и доц. др Јелена Стошић, чланови, донела је одлуку да награду за најбољи завршни рад из области српског језика добије Сандра Стевановић. Она је одбранила рад под називом Творба и семантичке специфичности сложених придева на -глав у савременом српском језику, под менторством доц. др Александре Јанић.

За најбољи завршни рад из области српске и компаративне књижевности проглашен је рад Симбиоза љубави у Костићевој поеми Santa Maria della Salute Александра Видосављевића, под менторством проф. др Горана Максимовића. Одлуку је донела комисија у саставу: проф. др Драгиша Бојовић, председник, доц. др Јелена Младеновић и мср Оливера Марковић, чланови.

За најбољи мастер рад из области српског језика одбрањен у протеклих годину дана на МАС србистике проглашен је рад Структурне, семантичке и прагматичке особености вишезначних двоклаузалних асиндетских реченица у српском језику мср Ксеније Стаменковић, израђен под менторством проф. др Бранимира Станковића. Одлуку је донела комисија у саставу: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић, председник, проф. др Александра Лончар Раичевић и доц. др Ивана Митић, чланови.

Комисија у саставу: проф. др Ирена Арсић, председник, проф. др Данијела Поповић Николић, доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић,чланови, за најбољи мастер рад из области књижевности прогласила је рад мср Емилије Милосављевић Историја по Симеонима – историја као (мета)фикција у Златном руну Борислава Пекића, под менторством проф. др Јелене Јовановић.

Честитамо добитницима награда!