Google Translate

Расписан конкурс за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103

Вести  ::  среда, 19.10.2022.

Универзитет у Нишу на основу уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065136 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус раписао је конкурс за одлазну мобилност ЕRASMUS+ КА103.

Конкурс је отворен до 18. новембра 2022. године, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу, и то за

- мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
- мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
- мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Универзитета у Нишу да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Број сати држања наставе/стручног усавршвања - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно (8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље). Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА103, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је, у складу са наведеним уговорoм о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрен и 1 додатан дан за путовање (1 дан пре почетка или по завршетку активности). Изузетно, уколико се мобилност спроводи на веома удаљеној дестинацији, Комисија може предложити да учеснику буду одобрена 2 дана за путовање.

Све мобилности које буду одобрене по овом конкурсу биће реализоване у периоду од средине децембра 2022. до средине марта 2023. године и морају бити окончане до 24. 03. 2023. Пројекат 2020-1-RS01-KA103-065136 завршава се 31. марта 2023. и не постоји могућност да било која активност буде спроведена накнадно.

Детаљне информације и услове за конкурс можете пронаћи на линку: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka103-202210190935