Google Translate

Успешно одржан научни скуп „Савремена филолошка проучавања младих истраживача Iˮ

Факултетска дешавања  ::  недеља, 27.02.2022.

У организацији Центра за савремена филолошка проучавања младих истраживача Филозофског факултета у Нишу, одржан је научни скуп „Савремена филолошка проучавања младих истраживача Iˮ. Ово је други научни скуп у организацији Центра, а први скуп намењен искључиво докторандима, студентима мастер студија и студентима завршне године основних академских студија. Скуп је одржан 25. и 26. фебруара 2022. године у онлајн-форми. На њему је учествовало седамдесет троје учесника са Универзитета у Београду, Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета у Нишу, Универзитета у Новом Саду, Пермског државног националног истраживачког универзитета и Тјумењског државног универзитета у Русији. Учесници су били распоређени у једанаест сесија из области науке о књижевности и науке о језику, и то: Савремена проучавања српске књижевности 20. и 21. века, Савремена проучавања опште књижевности, Интердисциплинарна проучавања српске и компаративне књижевности, Општа књижевност са теоријом књижевности, Средњовековно наслеђе и фолклористика, Савремена проучавања српске и компаративне књижевности, Творба речи, Синтакса, Контрастирање језика, Контрастирање језика, превођење и настава страних језика, Историја језика и дијалектологија.

Пленарни предавачи Скупа били су доц. др Ненад Благојевић, управник Центра и наставник са Департмана за руски језик и књижевност, који је излагао рад „Изазови и перспективе иностране филологије као образовног усмерења у XXI векуˮ, и доц. др Александра Јанић, наставник са Департмана за србистику, чије је излагање било на тему „Конкурентност међу дублетима и синонимима у српском језику актуелним током пандемије вируса коронаˮ.

Уочи Скупа објављена је Књига сажетака са научне конференције, а у плану је и објављивање зборника радова, који ће садржати радове који буду добили позитивне рецензије.

Центар за савремена филолошка проучавања има две сталне активности које се тичу научних конференција. Одржавају се у фебруару и септембру. Током годину дана свога постојања, уз научни скуп „Савремена филолошка проучавања младих истраживача Iˮ, Центар је организовао и изузетно успешан научно-стручни скуп „Учење у пандемији – summa утисакаˮ, као и низ литерарних конкурса, језичких конкурса и радионица.

Фотографије са научне конференције „Савремена филолошка проучавања младих истраживача Iˮ можете погледати на линку: http://skr.rs/z3qc.