Google Translate

Обележавање дана Филозофског факултета

Факултетска дешавања  ::  четвртак, 05.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу ће у понедељак, 9. новембра, обележити 49 година рада. Због тренутне здравствене ситуације, целокупан програм ће бити организован на другачији начин од уобичајеног. Свечана Академија ће бити емитована преко интернета, док ће се награде уручивати у мањим групама уз поштовање свих прописаних мера.

Програм ће бити реализован на следећи начин:

10.00: Емитовање снимљеног програма Дана Филозофског факултета преко сајта Факултета

11.00: Амфитеатар Факултета у приземљу
Радно председништво: деканица, продекани, председник Савета Факултета
Додела јубиларних награда запосленима за 20 и 10 година рада на Факултету: захвалнице и коверте са одлуком (уручује председник Савета Факултета).

12.00: Амфитеатар Факултета у приземљу
Радно председништво: деканица, продекани
Уручење захвалница наставницима и сарадницима са радовима у часописима са импакт-фактором у 2019. години (захвалнице уручује продекан за научноистраживачки рад).

12.30: Амфитеатар Факултета у приземљу
Свечана додела награда студентима МАС
(уручује деканица Факултета)
- најбољим свршеним студентима мастер академских студија у школској 2019/2020. години на студијским програмима (књига са посветом и новчана награда од 5.000 динара)
- најбољем свршеном студенту мастер академских студија на Факултету у школској 2019/2020. години (књига са посветом и новчана награда од 5.000 динара)

13.30: Амфитеатар Факултета у приземљу
Свечана додела награда студентима ОАС
(уручује продекан за наставу)
- најбољим дипломираним студентима основних академских студија у школској 2019/2020. години на студијским програмима (књига са посветом и новчана награда од 5.000 динара)
- студентима Факултета који су постигли најбољи успех на основним академским студијама у школској 2019/2020. години (књига са посветом)
- најбољем дипломираном студенту на основним академским студијама на Факултету у школској 2019/2020. години (књига са посветом и новчана награда од 5.000 динара)
- студенту Факултета који је постигао најбољи успех на основним академским студијама у школској 2019/2020. години (књига са посветом).

Због прославе Дана Факултета, понедељак, 9. новембар 2020. године, радни је ненаставни дан