Google Translate

Одржано предавање о медијској слици о женама и репрезентацији различитих идентитета

Факултетска дешавања  ::  среда, 15.05.2019.  ::   Галеријa

На Филозофском факултету у Нишу одржано је предавање о медијској слици о женама и политикама репрезентације различитих идентитета, који су ораганизовали Департман за комуникологију и новинарство и феминистички културни центар БеФем.

Овом приликом представнице БеФем-а, др Јелена Вишњић, Ана Стевановић и Јована Нетковић представиле су програм „New Voices, New Spaces“, чији је циљ управо промена слике жене у медијима, кроз производњу нових медијских садржаја попут феминистичких документараца, подкаст епизода и кампања како о маргинализованим и вишеструко дискриминисаним женама, тако и о иницијативама које мењају локалну заједницу и трансформишу не само медијски, него и јавни дискурс у којима ће различите осе женског идентитета и егзистенција бити видљиве, а не бити на дну политичке агенде.

„У медијима нећемо видети Ромкиње, лезбејке, жене са инвалидитетом, нећемо видети жене које се боре са сиромаштвом, јер то нису теме које успевају да продају медијски садржај. Једина тема која опстаје јесте тема насиља над женама, пре свега јер је то врста секундарне виктимизације, где се женски идентитет кроз медијске садржаје поново представља као ‘други’, и кроз идентитет жртве. Мртво или испребијано женско тело и континуум насиља задовољавају логику тржишног капитала“, истакла је Вишњић.

Као пример добре праксе, студентима је презентован кратки филм о ватрогаскињи из војвођанског села - Хероина из краја: Драгана Ђапић.

Јелена Вишњић навела је и да деконструисати медијски наратив јесте увек дијагноза времена у којем живимо, те да они који поседују једну врсту легитимитета над медијским дискурсом, креирају колективно памћење, али и колективну будућност, због чега је промена медијске репрезентације жена веома важна.