Google Translate

Проф. др Наталија Јовановић реизабрана за декана Филозофског факултета у Нишу

Факултетска дешавања  ::  среда, 10.04.2019.

Проф. др Наталија Јовановић добила је подршку наставно-научног већа у проширеном саставу за још један мандат на месту декана Филозофског факултета у Нишу.

Она је добила подршку 103 члана, што је близу 90% од укупног броја присутних. 

Продекански тим у другом мандату чиниће:

  1. Доц. др Гордана Ђигић - продекан за наставу
  2. Проф. др Драган Тодоровић - продекан за финансије
  3. Проф. др Владимир Хедрих - продекан за међународну сарадњу
  4. Проф. др Душан Стаменковић - продекан за науку

Проф. Јовановић је истакла да ће и у наредном периоду, између осталог, фокус Управе бити на финансијској дисциплини, улагању у инфраструктуру, акредитацији и реакредитацији нових и постојећих студијских програма, унапређењу квалитета наставе, повећању видљивости научних публикација наставног кадра, међународној сарадњи, промоцији и популаризацији друштвено-хуманистичких наука.

Нови мандатни период траје од 1. октобра 2019. до 30. септембра 2022. године.