Google Translate

Извештај комисије за доделу светосавске награде за најбољи мастер рад

Факултетска дешавања  ::  петак, 25.01.2019.

Комисија за доделу Светосавске награде за најбољи мастер рад одбрањен на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, на састанку одржаном 23. 1. 2019. године, донела је одлуку да се награда додели мрс Јовани Петровић за мастер рад Бановић Срахиња у драми и филму: трансмедијални приступ, рађен под менторством проф. др Снежане Милосављевић Милић.

Награђени мастер рад доноси иновативно тумачење одабраних текстова посматрањем из угла савремених, пре свега књижевнотеоријских достигнућа. Истраживање у области књижевних жанрова (епских и драмских), а потом и трансмедијалних студија (књижевност – филм) допринело је тумачењу књижевног корпуса са више различитих аспеката. Ауторка рада уочава неке одлике текстова које у историји читања издвојених књижевних дела нису биле предмет шире критичке анализе. Обраду теме карактерише поуздана теоријска основа, вештина уочавања и издвајања карактеристичних детаља кључних за компаративну анализу, прецизно изведен аналитички део, изражено критичко мишљење о питањима покренутим у раду, стилски добро уобличен текст.  

О овогодишњем добитнику одлучивала је комисија у саставу: проф. др Данијела Поповић Николић, доц. др Јелена Јовановић, доц. др Снежана Божић.