Google Translate

У Славу Тихомира Ђорђевића: обележен дан посвећен значајном проучаваоцу наше културне баштине

Факултетска дешавања  ::  недеља, 16.12.2018.  ::   Галеријa

У славу Тихомира Ђорђевића, али и шире – у славу наше народне књижевности и културе, ученици Гимназије у Алексинцу и Омладински хор Центра за културу и уметност из Алексинца извели су музичко-сценски приказ живота и дела овог знаменитог научника. 

Захваљујући овом богатом уметничком програму, студенти Филозофског факултета у Нишу, ученици основних и средњих школа и бројни посетиоци који су присуствовали обележавању Дана Тихомира Ђорђевића на Филозофском факултету у Нишу још једном су се подсетили вредних дела наше народне и уметничке књижевности и изворне музике.

Овакви сусрети изнова потврђују да Филозофски факултет у Нишу, сарађујући са основним, средњим школама и културним центрима Србије, даје пример добре праксе очувања и унапређења наше културе.