Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету у летњем периоду

Одлуке и обавештења  ::  петак, 14.07.2017.

Утврђује се радно време на Филозофском факултету у Нишу, у летњем периоду 2017. године, на следећи начин:

  1. Одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђен је колективни годишњи одмор за време летњег распуста, за наставнике и сараднике Факултета од 17. јула до 23. августа 2017, а решењем декана за ненаставно особље у периоду од 24. јула до 18. августа 2017. године.
  2. Службе Секретаријата Факултета дежураће у периоду од 17. до 28. јула 2017. године и од 21. до 23. августа 2017. само пре подне, од 8:00 до 13:00 часова.
  3. У периоду од 17. јула до 24. августа 2017. године службе Факултета неће дежурати суботом.
  4. У периоду од 24. до 28. јула 2017. године дежураће Рачунарски центар и део Техничке службе Факултета.