Google Translate

Департман за србистику подржао иницијативу о натпредметном статусу Српског језика и књижевности

Одлуке и обавештења  ::  петак, 11.02.2022.

Веће Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу на последњој седници подржало је Иницијативу за увођење натпредметног статуса Српског језика и књижевности на нивоима основношколског и средњошколског образовања, коју је покренуло Друштво за српски језик и књижевност Србије. Представници Департмана за србистику учествовали су у међукатедарским скуповима посвећеним питањима статуса овог наставног предмета и канона српске књижевности у Тршићу 2020. и 2021. године, као и у доношењу декларација које чине основу поменуте иницијативе.