Google Translate

Начин реализације наставе у пролећном семестру академске 2021/2022. године

Одлуке и обавештења  ::  петак, 11.02.2022.

За студенте основних академских студија настава обавезних предмета ће се реализовати онлајн, према распореду часова, почев од 17. фебруара 2022. године, а настава изборних предмета почев од 28. фебруара 2022. године.

За студенте мастер академских и докторских академских студија, настава ће бити организована на исти начин, почев од 7. марта 2022. године, када почиње пролећни семестар за студенте другог и трећег нивоа студија.

Предавања и вежбе ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Све часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Делове наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената (до 30 студената у групи), уз поштовање свих прописаних мера заштите од ширења заразе. Након договора са студентима, ове часове наставници и сарадници најављују мејлом (потребан број термина и просторија, са назначеном величином група) најкасније недељу дана раније Служби за наставу и студентска питања и продекану за наставу истовремено. Када се часови одржавају на Факултету, наставници и сарадници треба студентима који нису у могућности да присуствују тим часовима да обезбеде приступ материјалима са часова или онлајн приступ часу.

Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова.

Начин реализације наставе на даљину:

 • Реализација наставе на даљину подразумева онлајн видео и аудио комуникацију у реалном времену са групом студената и размену материјала и задатака, односно обавезно коришћење апликација Google Meet и Google Classroom. Поменуте апликације су доступне за бесплатно коришћење преко налога на filfak домену. У оквиру бесплатног коришћења, у сесију преко апликације Google Meet може се укључити 100 учесника, омогућава реализацију наставе на свим департманима. Наставник/сарадник реализује час преко видео конференције (Google Meet), а материјале и задатке за рад доставља студентима преко апликације Google Classroom. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију.
 • У структури поена за активности у оквиру предмета не треба предвиђати поене за само присуство часовима. Поене треба предвидети за стварну активност студената на часовима и за задатке које могу реализовати и ван часова и Google Meet сесија.
 • Наставници и сарадници ће омогућити студентима реализацију предиспитних обавеза. Предиспитне обавезе треба креирати тако да њихова реализација у највећој мери буде могућа на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници ће организовати њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19.
 • Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.). Наставници и сарадници ће ажурно одговарати на поруке студената (најмање једном недељно у термину консултација, а по потреби и чешће).
 • У вези са обавезом Факултета да прати и унапређује квалитет наставног процеса, Центар за унапређење квалитета ће, поред редовне студентске евалуације, посебно организовати евалуацију наставе на даљину путем онлајн анкете за студенте свих студијских програма, свих година и свих нивоа студија. Такође, наставници и сарадници ће, на захтев декана Факултета, продекана за наставу и/или студента продекана, учинити доступним линк за улазак у Google Meet сесију за свој редовни час наставе.
 • Имејл адресе свих студената су доступне на листама које је обезбедио Рачунарски центар.

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте основних академских студија:

 • За студенте сваког студијског програма основних академских студија, департман организује представљање изборних предмета из изборних блокова у пролећном семестру. Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 14. фебруара 2022. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:
 • прва година: петак, 18. фебруар 2022. године у 10.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 25. фебруара 2022. године, како би настава изборних предмета почела од 28. фебруара 2022. године.
 • друга година: петак, 18. фебруар 2022. године у 11.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 25. фебруара 2022. године, како би настава изборних предмета почела од 28. фебруара 2022. године.
 • трећа година: петак, 18. фебруар 2022. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 25. фебруара 2022. године, како би настава изборних предмета почела од 28. фебруара 2022. године.
 • четврта година: петак, 18. фебруар 2022. године у 13.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 25. фебруара 2022. године, како би настава изборних предмета почела од 28. фебруара 2022. године.

Начин реализације наставе и рад Факултета ће се усаглашавати са епидемиолошким условима и мерама које ће прописивати надлежни органи. Уколико дође до промене у режиму рада, студенти ће о начину реализације наставе бити обавештени преко сајта Факултета, преко факултетских друштвених мрежа и мрежа које користи студентска организација.