Google Translate

Начин реализације наставе у пролећном семестру академске 2020/2021. године

Одлуке и обавештења  ::  среда, 10.02.2021.

Пролећни семестар за студенте основних академских студија почиње 17. фебруара 2021. године, а за студенте мастер и докторских академских студија 1. марта 2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, настава ће на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у пролећном семестру академске 2020/2021. године бити  реализована на следећи начин:

  • Студенти свих година свих нивоа студија имаће наставу организовану на следећи начин: предавања ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Када је реч о часовима вежби, све часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију. Делове практичне наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената.
  • Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова.
  • Наставници и сарадници ће омогућити студентима реализацију предиспитних обавеза на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници ће организовати њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19.
  • Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.).
  • Представљање изборних предмета који се нуде студентима у пролећном семестру ће бити организовано током прве недеље семестра. Студентима ће на факултетске имејл адресе бити послати силабуси свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће бити организоване Google Meet сесије на које ће бити позвани студенти одговарајуће године студија и наставници задужени за предмете из одговарајућих изборних блокова.

Уколико дође до значајније промене епидемиолошке ситуације, размотриће се могућности за другачију организацију наставе.