Google Translate

Начин реализације наставе у пролећном семестру академске 2020/2021. године

Одлуке и обавештења  ::  среда, 10.02.2021.

Пролећни семестар за студенте основних академских студија почиње 17. фебруара 2021. године, а за студенте мастер и докторских академских студија 1. марта 2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, настава ће на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у пролећном семестру академске 2020/2021. године бити  реализована на следећи начин:

  • Студенти свих година свих нивоа студија имаће наставу организовану на следећи начин: предавања ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Када је реч о часовима вежби, све часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију. Делове практичне наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената.
  • Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова.
  • Наставници и сарадници ће омогућити студентима реализацију предиспитних обавеза на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници ће организовати њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19.
  • Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.).
  • Представљање изборних предмета који се нуде студентима у пролећном семестру ће бити организовано током прве недеље семестра. Студентима ће на факултетске имејл адресе бити послати силабуси свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће бити организоване Google Meet сесије на које ће бити позвани студенти одговарајуће године студија и наставници задужени за предмете из одговарајућих изборних блокова.

Уколико дође до значајније промене епидемиолошке ситуације, размотриће се могућности за другачију организацију наставе.

Пролећни семестар за студенте основних академских студија почиње 17. фебруара 2021. године, а за студенте мастер и докторских академских студија 1. марта 2021. године. С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, настава ће на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у пролећном семестру академске 2020/2021. године бити  реализована на следећи начин: Студенти свих година свих нивоа студија имаће наставу организовану на следећи начин: предавања ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Када је реч о часовима вежби, све часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију. Делове практичне наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената. Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова. Наставници и сарадници ће омогућити студентима реализацију предиспитних обавеза на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници ће организовати њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19. Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.). Представљање изборних предмета који се нуде студентима у пролећном семестру ће бити организовано током прве недеље семестра. Студентима ће на факултетске имејл адресе бити послати силабуси свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће бити организоване Google Meet сесије на које ће бити позвани студенти одговарајуће године студија и наставници задужени за предмете из одговарајућих изборних блокова. Уколико дође до значајније промене епидемиолошке ситуације, размотриће се могућности за другачију организацију наставе.