Google Translate

Организација наставе и испита на Филозофском факултету у Нишу од 23.11.2020. године

Одлуке и обавештења  ::  понедељак, 23.11.2020.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, у периоду од  23. новембра 2020. године до краја јесењег семестра школске 2020/2021. године, настава и рад са студентима биће организован на следећи начин:

 • Почев од 23.11.2020. све наставне активности ће бити реализоване путем апликација за наставу на даљину (у складу са постојећом одлуком Наставно-научног већа) и не могу се организовати наставне активности на Факултету. Наставници и сарадници обављају рад од куће.
 • Све предиспитне обавезе (колоквијуми и други задаци) ће се такође у овом периоду реализовати искључиво путем апликација за рад на даљину.
 • Консултације ће се у овом периоду обављати искључиво путем онлајн апликација.
 • Наставници и сарадници који немају услова да онлајн наставу држе од куће и укључују се са рачунара у својим кабинетима, треба да прилагоде распоред часова тако да наставу реализују радним даном (од понедељка до петка) у периоду од 8.00 до 15.00 сати.
 • Све службе имаће организован рад од куће, као и дежурство сваке службе на Факултету сваког радног дана од 8.00 до 15.00 сати. Препорука је да се комуникација са службама обавља првенствено преко електронске поште, а на Факултету ће се обављати само послови које није могуће организовати на даљину путем електронских комуникација.
 • Све активности које се реализују на Факултету (делови испита који се реализују на Факултету, одбране завршних, мастер радова и докторских дисертација) треба организовати тако да се обаве радним данима (од понедељка до петка) од 8.00 до 15.00 сати.
 • Како би се смањио број одбрана мастер радова у току једног дана, одбране мастер радова који су предати до 18. новембра 2020. године могу се одржати и након 30. новембра 2020. године без обавезе студента да обнови годину. О броју одбрана мастер радова у току једног дана стараће се Служба за наставу и студентска питања. На одбранама завршних радова није дозвољено присуство публике, нити улазак пратилаца кандидата у зграду Факултета.
 • Испите у апсолвентским роковима треба реализовати уз уважавање следећих препорука:
 • Уколико се испит састоји из више делова, препорука је да се само један – последњи део испита реализује на Факултету, а да се сви претходни делови обаве путем апликација за рад на даљину.
 • Делови испита који се реализују на Факултету морају се реализовати уз пуно поштовање превентивних мера (обавезно ношење маске за лице све време боравка у згради Факултета, распоред студената уз поштовање правила за међусобну физичку удаљеност од 2 метра, уз све остале мере које се тичу дезинфекције руку и одржавања простора о чему брине Техничка служба).
 • Уколико се на Факултету реализује усмени део испита, наставник треба да направи распоред за долазак студената на испит, тако да у једном тренутку не буде више од пет особа у просторији на усменом испиту.
 • Препоручује се наставницима да у наредним недељама избегну заказивање већим групама студената долазак на Факултет ради уписивања оцена у индекс. Уколико је потребно заказати уписивање оцена, такође треба направити распоред за долазак студената у мањим групама (до 5 студената) са одговарајућим временским размаком између група.

 Уколико у наредном периоду дође до промене епидемиолошке ситуације, рад Факултета ће бити прилагођен новонасталој ситуацији.