Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету у летњем периоду

Одлуке и обавештења  ::  среда, 29.07.2020.

На основу члана 69. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 17.7.2020. године, донела јe Одлуку о радном времену на Факултету у летњем периоду.

Утврђује се радно време на Филозофском факултету у Нишу, у летњем периоду 2020. године, на следећи начин:

  1. У периоду од 20 јула. до 17. августа 2020. године Факултет неће радити због годишњег одмора.
  2. Службе Секретаријата Факултета дежураће према потреби, у складу са организацијом шефа службе, у периоду од 17. августа до 21. августа 2020. године, пре подне од 9:00 до 13:00 часова.