Google Translate

Обавештење о раду са странкама

Одлуке и обавештења  ::  четвртак, 19.03.2020.

На основу Закључка Владе РС (Службени гласник РС, 35/2020) да се у свим државним органима, јавним предузећима и организацијама и установама чији је оснивач или већински власник Република Србија, обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, Филозофски факултет у Нишу ће послове са странкама обављати:

- путем електронске поште, на следеће адресе:

  • Служба за опште и правне послове:
  • Служба за наставу и студентска питања:

- путем писане поште, на адресу: Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.