Google Translate

Саопштење декана Филозофског факултета поводом Одлуке о проглашењу ванредног стања

Одлуке и обавештења  ::  уторак, 17.03.2020.  ::   Прилози

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања, Одлуке Владе Републике Србије о обустави извођења наставе 05 бр. 53–2504/2020 од 15. 3. 2020 године и члана 68. Статута Факултета, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу дана 17. 3. 2020. године даје

 

САОПШТЕЊЕ

 

1.

За потребне информације око рада Факултета запослени на Факултету могу позвати следећа лица:
1. Везано за рад Деканата Факултета – Сашу Тренчића, шефа Кабинета декана на телефон 064/304-51-89, имејл-адреса ,
2. Везано за рад служби Секретаријата Факултета – Марину Коцић, секретара Факултета на тел. 064/801-33-02, имејл-адреса ,
3. Везано за рад зграде Факултета – Мирјану Коцић шефа Техничке службе на телефон 064/801-32-83, имејл-адреса .

2.

Рад служби Секретаријата Факултета организује се кроз рад од куће.
Шефови служби су у приправности и у случају потребе организоваће радне активности са запосленима.

3.

Моле се запослени да откажу све активности заказане на факултету до краја јуна 2020. године (укључујући и сва јавна предавања, такмичења и скупове) и да о томе обавесте оне који нису запослени на Филозофском факултету, а повезани су са организацијом.

4.

За време трајања ванредног стања обуставља се рад на свим интерним пројектима Филозофског факултета и исплате по овом основу, пре свега зато што не постоји увид у то какво ће бити финансијско стање у високошколском образовању у овом периоду. У време ванредног стања, наставници, сарадници и остали запослени нису дужни да обављају делатности везане за пројекте, а руководиоци нису у обавези да достављају извештаје.

5.

Све врсте научноистраживачког рада које могу да се обављају од куће и не захтевају коришћење библиотеке или ангажовање испитаника могу да се несметано одвијају у наредном периоду, што укључује и припрему пројеката за конкурс по програму Идеје. Као замена за коришћење библиотеке, препоручује се коришћење удаљених сервиса преко КоБСОНа.
Поводом припрема пројеката у оквиру програма Идеје, Фонд за науку планира да држи радионице путем вебинара о чему ће обавестити јавност. У зависности од даљег развоја ситуације, Фонд за науку ће размотрити и да продужи рок за достављање пројеката у оквиру овог програма. О свим активностима и изменама у раду Фонда за науку можете да се информишете путем веб–сајта http://fondzanauku.gov.rs/.

6.

Како би Филозофски факултет у Нишу у новонасталим околностима ванредног стања у земљи несметано наставио са измиривањем редовних финансијских обавеза без угрожавања пословања, потребно је да студенти наставе са уплатама школарина према динамици дефинисаној на почетку школске године.

7.

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00457/2020-06 од 17. 3. 2020. године у време трајања ванредног стања обуставља се расписивање конкурса за избор у звања на свим високошколским институцијама, а уговори о раду закључени на одређено време биће продужени онолико колико буде трајало ванредно стање. Све радње и поступци у вези са будућим конкурсима и уговорима наставиће се по окончању ванредног стања.

 

Декан факултета,
Проф. др Наталија Јовановић