Google Translate

Обавештење поводом проглашења ванредног стања

Одлуке и обавештења  ::  недеља, 15.03.2020.  ::   Прилози

На основу одлуке о проглешењу ванредног стања на целој територији Републике Србије која ступа на снагу одмах, Управа Филозофског факултета Универзитета у Нишу обавештава све студенте и запослене да ће Факултет од понедељка, 16. марта 2020. године бити затворен.

У складу са новонасталом ситуацијом, сви запослени ће радити од куће. У случају потребе да се приступи подацима који нису доступни са удаљених рачунара, запослени у стручним службама Факултета ће моћи да уђу на Факултет на основу одобрења декана и у договору са шефом Техничке службе.

Наставне и друге активности које је могуће на тај начин реализовати, наставници и сарадници ће обављати од куће, користећи доступне видове електронске комуникације. Рачунарски центар интензивно ради на стварању услова да се наставне активности реализују на даљину на што квалитетнији начин. У вези с тим уследиће детаљнија упутства и обавештења која ће бити дистрибуирана преко website-а Факултета и службених е-mail налога запослених.

Испити, одбране завршних радова и друге активности које подразумевају непосредно присуство студената и запослених на Факултету одлажу се до стварања услова за њихову реализацију.

Све седнице органа и тела Факултета одржаваће се у електронском облику, а чланови ових органа и тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања.

Управа Филозофског факултета моли све студенте и запослене да прате вести и обавештења која се објављују на website-у Факултета.