Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету у летњем периоду

Одлуке и обавештења  ::  понедељак, 16.07.2018.

На основу члана 76. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 12.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У
о радном времену на Факултету
у летњем периоду

Утврђује се радно време на Филозофском факултету у Нишу, у летњем периоду 2018. године, на следећи начин:

  1. Одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђен је колективни годишњи одмор за време летњег распуста, за наставнике и сараднике Факултета од 16. јула до 23. августа 2018, а решењем декана за ненаставно особље у периоду од 23. јула до 17. августа 2018. године.
  2. Службе Секретаријата Факултета дежураће у периоду од 16. до 20. јула 2018. године и од 20. до 23. августа 2018. само пре подне, од 8:00 до 13:00 часова.
  3. 14. јула и 18. августа 2018. године службе Факултета неће дежурати суботом.
  4. У периоду од 21. јула до 19. августа 2018. године Факултет неће радити због колективног годишњег одмора.