Александар Новаковић

асистент
Кабинет
406
Консултације
Среда, 09:00 - 11:00
Петак, 08:00 - 10:00

Напомена: Током августа и септембра Александар Новаковић ће консултације држати у следећим терминима: 1. Понедељак (од 11 до 12); 2. Уторак (од 11 до 12); 3. Среда (од 9 до 11); 4. Четвртак (од 11 до 12); 5. Петак (од 8 до 10).

Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методика наставе књижевности

Методичка пракса

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

е-mail адреса
/