др Марина С. Јањић

редовни професор
Кабинет
406
Консултације
Среда, 09:00 - 11:00
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Методичка пракса

Говорна култура у настави

Настава падежа у теорији и пракси

Методика наставе језика

Примењена лингвистика

е-mail адреса