Google Translate

др Нина Судимац

доцент
Кабинет
402
Консултације
Уторак, 13.30 – 15.30
Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Лектура и коректура

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Српски језик и говорна култура

Савремени српски језик

Основи социолингвистике

Примењена фонетика и фонологија

Јавни говор и јавни наступ

Адреса електронске поште
Академски профили