Google Translate
Кабинет
423
Консултације
Среда, 13.30 – 15.30
Предмети

Социологија старења

Социјална инклузија старијих особа

Образовање за треће доба

Старост и старење у савременом друштву

Социологија васпитања и образовања

Образовање и социјална селекција

Социологија наставника

Образовање и друштвене промене

Адреса електронске поште