Google Translate

Дамјана Панић

асистент
Кабинет
119
Консултације
Четвртак, 15.00 – 17.00
Предмети

Психолошко саветовање

Увод у психотерапију

Здравствена психологија

Психолошке интервенције у кризи

Музика и медији

Психологија медија

Адреса електронске поште