Google Translate

Марија Пејичић

асистент
Кабинет
307
Консултације
Петак, 12.00 – 14.00

Напомена: У петак, 6. децембра, консултације ће бити одржане у термину 13:00 - 15:00.

Предмети

Психологија интерперсоналног понашања

Психологија учења 1

Психологија учења 2

Социјална перцепција

Социјална психологија

Невербална комуникација

Адреса електронске поште

Прилози