Google Translate

Марија Пејичић

доцент
Кабинет
307
Консултације
Четвртак, 15.00 – 17.00
Предмети

Психологија интерперсоналног понашања

Психологија учења 1

Психологија учења 2

Социјална перцепција

Социјална психологија

Невербална комуникација

Адреса електронске поште
Академски профили