Марија Пејичић

асистент
Кабинет
307
Консултације
Петак, 11:45 - 13:45
Предмети

Психологија интерперсоналног понашања

Психологија учења 1

Психологија учења 2

Социјална перцепција

Социјална психологија

Невербална комуникација

е-mail адреса

Прилози