Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Понедељак, 13.30 – 15.30
Предмети

Савремени француски језик 1 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 2 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 3 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 4 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Француски језик у контакту са другим језицима

Савремене теорије превођења

Контрастивна синтакса

Фразеологија француског језика

Стручна терминологија и фразеологија у превођењу са српског на француски и француског на српски језик

Адреса електронске поште
Академски профили