Google Translate

др Милан Јовановић

доцент
Кабинет
413
Консултације
Уторак, 10.30 – 12.00

Напомена: Молим вас да се најавите имејлом ако намеравате да дођете на консултације, како бисмо боље организовали време ако је више студената заинтересовано за консултације тог дана и како бих припремио материјале за евентуално вежбање - ако је то разлог вашег доласка. Исто тако, уколико вам се овај термин преклапа са другим часовима или обавезама на факултету, пишите, лако ћемо се договорити за консултације у другом термину (или евентуално онлајн).

Предмети

Логика 1

Логика 2

Увод у логику 1

Увод у логику 2

Филозофија хумора

Филозофски спорови и аргументација

Силогистичка логика

Увод у филозофију језика

Читање филозофског текста

Изабране теме из савремене аналитичке филозофије

Адреса електронске поште
Академски профили