Google Translate

Милан Јовановић

асистент

Материјал (белешке, вежбања, домаћи задаци, литература) за курсеве из логике налази се на овој адреси: https://zlogika.wordpress.com/

Кабинет
413
Консултације
Четвртак, 15.00 – 17.00
Субота, 12.00 – 13.00

Напомена: За консултације суботом (у каб. 124) је неопходно да се најавите.

Предмети

Логика 1

Логика 2

Онтологија 1

Онтологија 2

Филозофија историје

Филозофија ума

Увод у логику 1

Увод у логику 2

Адреса електронске поште
Академски профили