Google Translate

Наука и савремени универзитет 9 (НИСУН 9)

Конференције  ::  среда, 26.06.2019.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(57) "Наука и савремени универзитет 9"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#976 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум одржавања"
  ["value"]=>
  string(38) "субота, 09 новембар 2019"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "2"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfdatum"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2019-11-09"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(43) "6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 30 EUR)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(38) "Проф. др Мирјана Илић"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(384) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(26) "+381 18 514-312 (ext. 119)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(34) "https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Наука и савремени универзитет 9
Датум одржавања
субота, 09 новембар 2019
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 30 EUR)
Контакт особа
Проф. др Мирјана Илић
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
+381 18 514-312 (ext. 119)
Електронска пријава

 

СРПСКИ  |  ENGLISH  |  РУССКИЙ  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH

 

Поштоване колеге,

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 9. новембра 2019. годинe, по девети пут, научну конференцију са међународним учешћем под заједничким радним називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ - НИСУН 9.

Циљ скупа је окупљање научника, универзитетских професора и будућих наставника, те сучељавање њихових гледишта о различитим аспектима ове тематике из перспективе властитог поља проучавања у оквиру неке од хуманистичких или друштвених наука. Презентације које се баве компаративном анализом питања и проблема из области националне филологије и иностраних филологија, као и из других научних дисциплина – увек су добродошле.

Пријаве својих истраживачких тема можете слати у оквиру следећих секција:

 1. Савремене интерпретације античке филозофије
 2. Методолошки проблеми савремене филозофије
 3. Историографија и савремено друштво
 4. Историјско наслеђе Балканског полуострва кроз векове (од антике до савременог доба)
 5. Психологија и квалитет живота
 6. Социјална искљученост: концепти, механизми и праћење резултата истраживања
 7. Социјална политика и социјални рад у друштвима у транзицији
 8. Савремени изазови у педагогији
 9. Медији пред савременим изазовима
 10. Савремени токови у науци о језику (савремени токови у дијалектологији; почеци српске писмености; савремени српски правопис између свемоћи и немоћи)
 11. Савремени токови у науци о књижевности
 12. Књижевно стваралаштво Добрице Ерића
 13. Изазови савремене русистике
 14. Курсеви страних језика: теоријске поставке и практичне импликације
 15. Немачки језик, књижевност и култура у теорији и пракси

Предвиђено време излагања је до 20 минута (15 минута за презентацију и пет минута за дискусију). Радни језици скупа су: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки. Резимеи прихваћених саопштења биће објављени у књизи резимеа радова са скупа, а радови у целини који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова након одржавања конференције.

Уз уважавање ваших научних домета, позивамо вас да учествујете на конференцији НИСУН 9.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

Своје учешће на конференцији НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИСУН 9 можете пријавити искључиво попуњавањем и слањем електронског обрасца доступног на адреси: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.

Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 31. август 2019. године. Обавештење о прихватању теме добићете најкасније до 1. октобра 2019. године.

Формулар за пријаву теме (у .doc или .docx Word формату) треба да садржи следеће податке:

 1. Назив сесије
 2. Наслов рада
 3. Име аутора (име, средње слово, презиме)
 4. Научно звање
 5. Назив институције у којој аутор ради
 6. Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
 7. Пословни имејл
 8. Контакт телефон
 9. Резиме (800–1000 словних знакова са размацима)*
 10. До пет кључних речи или синтагми

*Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме преведен на један од радних језика скупа (на пример, ако ће ваш рад бити на енглеском, молимо вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних језика скупа).
 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Котизација за учешће на конференцији износи 6000 динара за домаће учеснике или 50 евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу, трошкове објављивања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета. Учесници сами сносе трошкове преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и натраг.

За учеснике који су спречени да излажу на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском зборнику радова са конференције НИСУН 9, котизација је 2500 динара за домаће учеснике или 30 евра за стране учеснике. Уплата ове котизације и слање рада подразумева укључивање рада у процес рецензентске процене, у односу на коју ће се накнадно проценити да ли ће рад бити прихваћен за објављивање.

Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу (број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку „Котизација за научни скуп Наука и савремени универзитет - НИСУН 9ˮ, у еврима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351, SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165), или готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације.

Молимо вас да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о извршеној уплати како бисте је показали на увид приликом регистрације.

За сва остала питања можете се обратити Организационом одбору научног скупа НИСУН 9 путем мејла .

Биће нам драго да будете учесници наше конференције у новембру 2019.


Science and Contemporary University 9

 

Dear colleagues,

For the ninth time, on November 9th 2019, the Faculty of Philosophy in Niš is organizing the conference with international participation entitled SCIENCE AND CONTEMPORARY UNIVERSITY – NISUN 9.

The goal of the conference is to provide a space for scientists, researchers, university professors and future teachers to discuss different aspects of this topic from the perspective of their own field of study in humanistic, social and philological sciences. Presentations dealing with comparative topics pertaining to Serbian and other academic, scientific and educational areas are always welcome.

Applications may be sent for the topics that belong to the following sections:

 1. Contemporary Interpretations of Ancient Philosophy
 2. Methodological Problems of Contemporary Philosophy
 3. Historiography and Modern Society
 4. Historical Legacy of the Balkans through Centuries (from the Ancient to Modern Age)
 5. Psychology and Life Quality
 6. Social Exclusion: Concepts, Mechanisms and the Follow-Up of the Research Results
 7. Modern Challenges in Pedagogy
 8. The Media and Modern Challenges
 9. Modern Streams in Language Science (Modern Streams in Dialectology; Beginnings of Serbian Literacy; Modern Serbian Orthography In-Between Omnipotence and Powerlessness)
 10. Modern Streams in Literary Science
 11. Literary Legacy of Dobrica Еrić
 12. Challenges of Modern Russistics
 13. Foreign Language Courses: Theoretical Postulates and Practical Implications
 14. German Language, Literature and Culture in Theory and Practice

Presentation duration will be limited to 20 minutes (presentation 15 minutes and 5 minutes for the discussion). The official languages of the conference are Serbian and all other Slavic languages, English, French and German. The abstracts of accepted presentations will be published in the Book of Abstracts. The papers which receive positive reviews will be published in the Conference Proceedings.

With a deep respect for your scientific work, we invite you to take part in the conference.

 

IMPORTANT DATES AND INFORMATION

Applications for the participation at the conference SCIENCE AND CONTEMPORARY UNIVERSITY  – NISUN 9 should be submitted by filling out the online application form available at the official conference webpage and the Faculty of Philosophy in Niš web-portal: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.

Application deadline is August 31st 2019, which includes choosing a specific topic and sending in the abstract. Acceptance notification will be sent out by October 1st 2019.

The abstract should be in the Word format (.doc, .docx). The abstract should also include:

 1. The title of the section
 2. Paper title
 3. The name of the author (name, middle initial and last name)
 4. Academic title of the author
 5. The author’s academic institution
 6. Address (street and street number, zip code, city/town and country)
 7. E-mail address
 8. Phone number
 9. Abstract (800–1000 characters)*
 10. Up to 5 key words or phrases

* It is necessary to attach the translation of the abstract in one of the official languages of the conference alongside the abstract in the language of the paper (for example, if your paper is in English, we kindly ask you to send us your abstract in English as well as one other language listed as official for the conference this year).

 

ADDITIONAL INFORMATION

The conference fee is 6.000 dinars for Serbian and 50 EUR for international participants, and it includes: the book of abstracts, the participation certificate, conference proceedings publication expenses, a dinner at the restaurant for the conference participants and catering during the conference. Travel expenses to and from Niš and accommodation expenses of the participants are not covered by the conference organizers or the conference fee.

For the participants who will not be present at the conference, but who are interested in the publication of their papers in the conference proceedings of SCIENCE AND CONTEMPORARY UNIVERSITY – NISUN 9, the conference fee will be 2.500 dinars for Serbian, and 30 EUR for international participants. The payment of this fee guarantees that the sent paper will be included in the review process. The outcome of the review will decide on whether the paper will be published in the conference proceedings or not.

The fee payment in Serbian currency may be transferred to the bank account of the Faculty of Philosophy in Niš, number 840-1818666-89, with the additional model number 742121025, and annotation “Conference fee for Science and Contemporary University – NISUN 9”; or, for payments in Euros, the amount should be transferred to the Faculty of Philosophy Niš bank account number 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165). Payment in cash is also accepted at the registration desk before the beginning of the conference

We kindly ask you to bear in mind that the conference fee payment confirmation is required if the fee is not paid in cash at the registration desk. You will be asked to provide a confirmation or payment receipt at the registration desk.

For further queries, please contact the Organizing Committee of NISUN 9 via the following mail: .

We are looking forward to having you as a participant at the conference in November 2019.


Наука и современный университет 9

 

Уважаемые коллеги,

Философский факультет Университета в Нише организует 9 ноября 2019 года, в девятый раз, научный съезд с международным участием под общим рабочим названием НАУКА И СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- НИСУН 9.

Цель конференции - собрать ученых, исследователей, университетских профессоров и будущих преподавателей для обсуждения разных аспектов этой темы с точки зрения их профессиональных и научных интересов в области гуманитарных наук и филологии. Приветствуются доклады, посвященные компаративным темам из сербской и других академических, научных и образовательных средах.          

Заявки исследовательских работ можете отправлять по темам из следующих секций:

 1. Современные интерпретации древней философии
 2. Методологические проблемы современной философии
 3. Историография и современное общество
 4. Историческое наследие Балканского полуострова на протяжении веков (от древности до наших дней)
 5. Психология и качество жизни
 6. Социальная изоляция: концепции, механизмы и мониторинг результатов исследований
 7. Социальная политика и социальная работа в переходных обществах
 8. Современные вызовы в педагогике
 9. Медиа перед современными вызовами
 10. Современные течения в науке о языке (Современные тенденции в диалектологии; Начало сербской грамотности; Современное сербское правописание между всемогуществом и бессилием)
 11. Современные тенденции в науке о литературе
 12. Литературное творчество Добрицы Эрича
 13. Вызовы современной русистики
 14. Курсы иностранных языков: теоретические основы и практические последствия
 15. Немецкий язык, литература и культура в теории и на практике

Время выступления – 20 минут (15 мин. для самой презентации и 5 мин. для дискуссии).

Рабочими языками съезда являются сербский и другие славянские языки, английский, французский и немецкий. Аннотации принятых сообщений будут опубликованы в книге резюме а работы, получившие положительные рецензии, будут опубликованы в сборнике трудов после конференции

С уважением к Вашей научной работе, мы приглашаем Вас принять участие в конференции НИСУН 9.

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ИНФОРМАЦИИ

Для участия в конференции НАУКА И СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- НИСУН 9 необходимо отправить заявление в электронной форме, размещенной на сайте: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.

Срок подачи заявки и резюме доклада – 31 августа 2019 года. Уведомление о принятии темы Вы получите до 1 октября 2019 года.

Резюме доклада в формате Word (.doc, .docx). Файл с резюме доклада должен содержать:

 1. Название секции
 2. Название работы
 3. Имя автора (имя, инициал отчества, фамилию)
 4. Научное звание
 5. Название учреждения, в котором работает автор
 6. Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс и город, страна)
 7. Адрес электронной почты
 8. Контактный телефон
 9. Резюме (800–1000 знаков)*
 10. До 5 ключевых слов или словосочетаний

* Резюме составляется на двух языках: на языке, которым будет написана работа, а также на одном из рабочих языков съезда (на пример, если Ваша работа будет на английском, просим Вас отправить нам резюме на английском и на одном из предложенных рабочих языков съезда).

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационный взнос для участия в конференции составляет 6000 динар для местных или 50 евро для иностранных участников. Сумма оргвзноса включает: книгу резюме, сертификат об участии в съезде, расходы на издание сборника докладов научного съезда, совместный ужин в ресторане, кейтеринг в здании Философского факультета. Участники берут на себя транспортные расходы и расходы по проживанию в Нише.

Для участников, которые не будут читать свои доклады на съезде, но желают опубликовать свою работу в тематическом сборнике трудов конференции НИСУН 9, организационный взнос составляет 2500 динар для местных или 30 евро для иностранных участников. Все работы, предоставленные для публикации в сборнике докладов научного съезда, проходят рецензирование и публикуются по решению комиссии.

Оплату организационного взноса в динаровом эквиваленте можно произвести на расчетный счет Философского факультета в Нише, номер 840-1818666-89, с ссылочным номером 742121025 и указанием „Организационный взнос для научного съезда Наука и современный университет – НИСУН 9“, оплату в евро можно произвести на валютный счет Факультета номер 500100-100146351, SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165, или наличными непосредственно перед началом съезда во время регистрации. Обращаем Ваше внимание на то, что оплата организационного взноса является подтверждением Вашего участия в съезде.

В случае если Вы произвели оплату раньше, просим Вас взять с собой подтверждение об оплате (квитанцию) для предъявления при регистрации.

По всем остальным вопросам Вы можете обратиться оргкомитету, по следующему мейл адресу .

Mы были бы очень рады, если бы Вы приняли участие в нашей конференции в ноябре 2019 года.


La science et l'université contemporaine 9

 

Chers collègues,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer au IXe Colloque scientifique national, bénéficiant de collaborations internationales, LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE – NISUN 9 qui se déroulera à la Faculté de Philosophie de l’Université de Niš le 9 novembre 2019.

Ce colloque se veut rassembler les chercheurs et les enseignants des universités ainsi que les doctorants en vue d’examiner divers aspects des sujets à traiter dans le domaine des sciences humaines et sociales ainsi que dans le cadre de la philologie. En conjuguant plusieurs perspectives, les participants seront censés en discuter fortement.

Le Colloque sera organisé en séances thématiques suivantes:

 1. Les interprétations contemporaines de la philosophie antique
 2. Les problèmes méthodologiques de la philosophie contemporaine
 3. L’historiographie et la société moderne
 4. L’héritage historique des Balkans à travers les siècles
 5. La psychologie et la qualité de vie
 6. L’exclusion sociale : les concepts, les mécanismes et l’application des résultats obtenus
 7. La politique sociale et le travail social dans les sociétés en période de transition
 8. Les défis d’aujourd’hui dans la pédagogie
 9. Les médias et les défis d’aujourd’hui
 10. Les courants modernes dans la science du langage (Les courants contemporains dans la dialectologie ; Les débuts de l’alphabétisation en serbe ; Les règles d’orthographie serbe  entre l’omnipotence et l’impuissance)  
 11. Les courants contemporains dans la littérature
 12. L’héritage littéraire de DobricaEric
 13. Les défis du russe moderne
 14. L’apprentissage des langues étrangères : les postulats théoriques et les applications pratiques
 15. Langue, littérature et culture allemande en théorie et en pratique

L’intervalle du temps prévu pour vos interventions individuelles est de vingt minutes (quinze minutes d’intervention suivies de cinq minutes de discussion). Les langues du Colloque sont : le serbe et les autres langues slaves, ainsi que l’anglais, le français et l’allemand. Les résumés retenus seront publiés dans le livre des résumés de toutes les communications exposées lors du colloque, alors que les articles complets – ceux qui seront retenus après sélection – seront publiés dans les actes du colloque après la conférence.

Avec toute l’estime que nous portons à vos recherches scientifiques, nous vous invitons à participer au colloque NISUN 9.

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour participer au colloque LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE– NISUN 9 il est necessaire de remplir et de renvoyer le formulaire électronique accessible à l’adresse: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.

Les propositions de communications sont à adresser avant le 31 août 2019. Nous vous informerons sur l’acceptation de vos propositions au plus tard le 1er octobre 2019.

Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc ou .docx) et contenir les éléments suivants:

 1. Titre de la session
 2. Titre de la communication
 3. Nom de l’auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
 4. Statut scientifique ou universitaire de l’auteur
 5. Affiliation de l’auteur
 6. Adresse postale de l’auteur
 7. Adresse électronique de l’auteur
 8. Numéro de téléphone
 9. Résumé de la communication de 800 à 1000 caractères*
 10. Mots-clés n’excédant pas 5 mots ou syntagmes

* De même, le résumé de votre proposition doit être écrit dans la langue de votre intervention et suivi d’un résumé dans une seconde langue choisie parmi celles autorisées au Colloque (par exemple, si votre article est écrit en anglais, nous vous prions de bien vouloir envoyer le résumé en anglais et en une autre  langue proposée pour le colloque).

 

AUTRES INFORMATIONS

Les frais d’inscription pour la participation au Colloque sont de 6.000 dinars ou de 50 euros pour les participants étrangers et ils comprennent: le livre des résumés, le certificat de participation à la conférence, le coût des actes du colloque scientifique, le dîner dans un restaurant, le déjeuner à la Faculté de Philosophie. Les participants gardent à leur charge les frais d’hébergement à Niš ainsi que de voyage.

Pour les participants qui n’exposeront pas leur communication lors du Colloque, mais qui aimeraient voir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN 9, le tarif est de 2.500 dinars pour les participants de Serbie ou 30 euros pour ceux qui viennent de l’étranger. Ceci suppose bien entendu que le texte soumis ait été retenu dans la processus de selection des publications au colloque.

Les frais d’inscription en dinars peuvent être versés sur le compte de la Faculté de Philosophie à Niš, nombre 840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, déclarant “Les frais d’inscription pour le colloque LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE - NISUN 9” dans le compte monétaire de l’euro n° 500100-100146351. SWIFT: NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165, ou en espèces peu de temps avant le Colloque, c’est-à-dire au cours de l’inscription.

Nous vous prions de bien garder à l’esprit que c’est aussi une confirmation de votre participation au Colloque, et que si vous effectuez un paiement avant, prenez avec vous un reçu de paiement afin de pouvoir le présenter lors de l’inscription.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter le Comité d’Organisation du colloque NUSUN 9, par mail à l’adresse : .

Nous serons heureux de vous accueillir à la Faculté de Philosophie de Niš à l’occasion du Colloque en novembre 2019.

 


Wissenschaft und Gegenwärtige Universität 9

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Die Philosophische Fakultät der Universität in Niš organisiert am 9. November 2019, zum neunten Mal, die wissenschaftliche Tagung mit der internationalen Teilnahme unter dem gemeinsamen Arbeitstitel WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT - NISUN 9.

Das Ziel der Tagung ist es, Wissenschaftler, Forscher, Universitätsprofessoren und zukünftige Lehrer zu versammeln, um unterschiedliche Aspekte dieses Themas aus der Perspektive ihres Forschungsbereiches in den Geistes - und Sozialwissenschaften und in der Philologie zu besprechen. Präsentationen, die sich mit komparativen Themen aus der serbischen und aus anderen akademischen, wissenschaftlichen und Bildungsumgebungen befassen, sind immer willkommen.

Die Anmeldung der Forschungsthemen können Sie zu folgenden Sektionen schicken:

 1. Gegenwärtige Interpretationen der antiken Philosophie
 2. Methodologische Probleme der gegenwärtigen Philosophie
 3. Historiographie und die gegenwärtige Gesellschaft
 4. Historisches Erbe der Balkanhalbinsel durch die Jahrhunderte (von der Antike bis zur Gegenwart)
 5. Psychologie und die Lebensqualität
 6. Gesellschaftlicher Ausschluss: Konzepte, Mechanismen und Forschungsergebnisse
 7. Sozialpolitik und Soziale Arbeit in den Gesellschaften im Wandel
 8. Gegenwärtige Strömungen in der Pädagogik
 9. Medien und gegenwärtige Herausforderungen
 10. Gegenwärtige Strömungen in der Sprachwissenschaft (Gegenwärtige Strömungen in der Dialektologie; Der Beginn der serbischen Schriftlichkeit; Gegenwärtige serbische Rechtschreibung zwischen Allmacht und Machtlosigkeit)
 11. Gegenwärtige Strömungen in der Literaturwissenschaft
 12. Literarische Schöpfung von Dobrica Erić
 13. Herausforderungen der gegenwärtigen Russistik
 14. Fremdsprachenkurse: Theoretische Ansätze und praktische Implikationen
 15. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in Theorie und Praxis

Die Vortragszeit beträgt 20 Minuten (15 Minuten für einen Vortrag mit anschließend 5 Minuten Diskussionszeit). Die Arbeitssprachen der Tagung sind: Serbisch und alle anderen slawischen Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Die Abstracts der akzeptierten Vorträge werden in dem Abstractbuch der Konferenz veröffentlicht, und Beiträge, die eine positive Rezension bekommen, werden nach der Konferenz im Tagungsband veröffentlicht.

Ihre wissenschaftliche Arbeit wertschätzend, laden wir Sie ein, an der Konferenz NISUN 9 teilzunehmen.

 

WICHTIGE DATEN UND INFORMATIONEN

Für die Teilnahme an der Tagung WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT - NISUN 9 können Sie sich ausschließlich über das elektronische Formular anmelden, das an der Webseite der Philosophischen Fakultät in Niš abrufbar ist: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.

Die Frist für die Anmeldung eines Themas und das Einreichen eines Abstracts ist der 31. August 2019. Die Benachrichtigung über die Annahme des Themas erhalten Sie bis zum 01. Oktober 2019.

Abtracts sollen im Word-Format (.doc, .docx) sein und folgendes enthalten:

 1. Sektionstitel
 2. Beitragstitel
 3. Name des Autors (Vorname, Mittelname, Nachname)
 4. Wissenschaftlicher Titel
 5. Name der Institution, bei der der Autor beschäftigt ist
 6. Adresse (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Staat)
 7. E-Mail-Adresse
 8. Kontakttelefon
 9. Abstract (800–1000 Zeichen)*
 10. Bis zu 5 Schlüsselwörter oder Syntagmen

*Neben dem Abstract in der Sprache, in der der Beitrag geschrieben wird, soll auch eins in einer der Arbeitssprachen der Tagung übersetztes Abstract eingereicht werden (z.B. wenn Ihr Beitrag in englischer Sprache geschrieben wird, bitten wir Sie, Ihr Abstract sowohl in englischer Sprache als auch in einer der angebotenen Arbeitssprachen der Tagung einzureichen).

 

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Tagungsgebühr beträgt 6.000 Dinar für innländische oder 50 Euro für ausländische Teilnehmer und umfasst folgendes: den Abstractband, das Zertifikat über die Teilnahme an der Tagung, Druckkosten für den Tagungsband, das gemeinsame Abendessen in einem Restaurant, das Catering im Gebäude der Philosophischen Fakultät. Die Teilnehmer tragen selbst die Übernachtungskosten in Niš und Reisekosten nach Niš und zurück.

Für Teilnehmer, die in der Tagung nicht vortragen werden aber möchten, dass ihr Beitrag im thematischen Tagungsband von NISUN 9 veröffentlicht wird, beträgt die Tagungsgebühr 2.500 Dinar für innländische oder 30 Euro für ausländische Teilnehmer. Durch die Einzahlung der Tagungsgebühr und das Einreichen eines Beitrags wird ein Beitrag nur in den Rezensionsprozess einbezogen, und in Bezug auf das Gutachten wird hinterher beurteilt, ob ein Beitrag akzeptiert und veröffentlicht wird oder nicht.

Die Tagungsgebühr in Dinar können Sie auf das laufende Konto der Philosophischen Fakultät in Niš, Nummer 840-1818666-89, einzahlen, mit der Referenznummer 742121025, Verwendungszweck „Tagungsgebühr für die Tagung WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄTNISUN 9”; die Tagungsgebühr in Euro auf das Devisenkonto der Fakultät, Nummer 500100-100146351, SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165, oder bar unmittelbar vor dem Tagungsbeginn, bei der Registrierung.

Berücksichtigen Sie bitte, dass es zugleich die Bestätigung Ihrer Teilnahme an der Tagung ist; daher, falls Sie die Einzahlung früher erledigen, bringen Sie den Beleg über die erledigte Einzahlung mit, um ihn bei der Registreirung vorzulegen.

Für alle weiteren Fragen können Sie sich an den Organisationsausschuss der wissenschaftlichen Tagung NISUN 9 per E-Mail-Adresse anwenden.

Es freut uns, Sie als Teilnehmer an der Konferenz in November 2019 begrüßen zu dürfen.