Google Translate

Наука и савремени универзитет 8 (НИСУН 8)

Конференције  ::  уторак, 03.07.2018.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(57) "Наука и савремени универзитет 8"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#976 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум одржавања"
  ["value"]=>
  string(38) "субота, 10 новембар 2018"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "2"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfdatum"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2018-11-10"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(43) "6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 30 EUR)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(90) "Проф. др Марина Јањић, проф. др Славиша Недељковић"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(375) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(26) "+381 18 514-312 (ext. 119)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(34) "https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Наука и савремени универзитет 8
Датум одржавања
субота, 10 новембар 2018
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 30 EUR)
Контакт особа
Проф. др Марина Јањић, проф. др Славиша Недељковић
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
+381 18 514-312 (ext. 119)
Електронска пријава

 

СРПСКИ  |  ENGLISH  |  РУССКИЙ  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за пријављивање тема и слање резимеа продужен је до 10. септембра 2018. године.

 

Поштоване колеге,

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 10. новембра 2018. годинe, по осми пут, научну конференцију са међународним учешћем под заједничким радним називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ (НИСУН 8).

Циљ скупа је окупљање научника, универзитетских професора и будућих наставника, те сучељавање њихових гледишта о различитим аспектима ове тематике из перспективе властитог поља проучавања у оквиру неке од хуманистичких или друштвених наука. Презентације које се баве компаративном анализом питања и проблема из области националне филологије и иностраних филологија, као и из других научних дисциплина – увек су добродошле. 

Пријаве својих истраживачких тема можете слати у оквиру следећих секција:

 1. Филозофија и образовање
 2. Филозофско наслеђе Карла Маркса
 3. Српска државност кроз векове
 4. Запошљавање у Србији
 5. Психологија и савремена наука
 6. Тенденције у васпитању и образовању у савременом друштву
 7. Социјална политика и социјални рад у савременом друштву
 8. Друштвене мреже – облик савремене друштвено-политичке комуникације
 9. Дигитална хуманистика
 10. Дискурси нових медија и дискурси у новим медијима
 11. Вуков Српски рјечник из 1818. у науци о језику и књижевности - 200 година касније
 12. Савремени токови у науци о књижевности
 13. Савремени токови у науци о језику
 14. Савремена лингвистичка, књижевна и методичка истраживања у области   русистике
 15. Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту
 16. Нове тенденције у настави немачког језика

Предвиђено време излагања је до 20 минута (15 минута за презентацију и пет минута за дискусију). Радни језици скупа су: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки. Радови који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова након одржавања конференције.

Уз уважавање ваших научних домета, позивамо вас да учествујете на конференцији НИСУН 8.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

Своје учешће на конференцији НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 8 можете пријавити искључиво попуњавањем и слањем електронског обрасца доступног на адреси: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8

Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 31. август 2018. године. Обавештење о прихватању теме добићете најкасније до 1. октобра 2018. године.

Формулар за пријаву теме (у .doc или .docx Word формату) треба да садржи следеће податке:

 1. Назив сесије
 2. Наслов рада
 3. Име аутора (име, средње слово, презиме)
 4. Научно звање
 5. Назив институције у којој аутор ради
 6. Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
 7. е-mail адреса
 8. Контакт телефон
 9. Резиме (800–1000 словних знакова)*
 10. До 5 кључних речи или синтагми.

* Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме преведен на један од радних језика скупа (нпр., ако ће ваш рад бити на енглеском, молимо вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних језика скупа).


 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Котизација за учешће на конференцији износи 6000 динара за домаће учеснике или 50 евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу, трошкове објављивања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета. Учесници сами сносе трошкове преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и натраг.

За учеснике који су спречени да излажу на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском зборнику радова са конференције НИСУН 8, котизација је 2500 динара за домаће учеснике или 30 евра за стране учеснике. Уплата ове котизације и слање рада подразумева укључивање рада у процес рецензентске процене, у односу на коју ће се накнадно проценити да ли ће рад бити прихваћен за објављивање.

Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу (број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку „Котизација за научни скуп Наука и савремени универзитет 2018ˮ, у еврима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165), или готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације.

Молимо вас да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о извршеној уплати како бисте је показали на увид приликом регистрације.

Биће нам драго да будете учесници наше конференције у новембру 2018

 


Science and Contemporary University 8

NOTICE

The application deadline has been extended until September 10th, 2018.

 

Esteemed colleagues,

For the eighth time, on November 10th 2018, the Faculty of Philosophy in Niš is organizing the international conference with the collective and work name of Science and Contemporary University.

The goal of the conference is to provide a space for scientists, researchers, university professors and future teachers to discuss the different aspects of this topic from the perspective of their own field of study in humanistic, social and philological sciences. Presentations dealing with comparative topics pertaining to Serbian and other academic, scientific and educational areas are always welcome. Applications may be sent to answer topics belonging to the following sections:

 1. Philosophy and Education
 2. Philosophical Heritage of Karl Marx
 3. Serbian Statehood through Centuries
 4. Employment in Serbia
 5. Psychology and Modern Science
 6. Educational Tendencies in Modern Society
 7. Social Policy and Social Work in Modern Society
 8. Social Networks – the Form of Modern Socio-Political Communication
 9. Digital Humanities
 10. New Media Discourses and Discourses in New Media
 11. Vuk’s Srpski rječnik from 1818 in Language and Literary Science – 200 Years Later
 12. Modern Streams in Literary Science
 13. Modern Streams in Language Science
 14. Modern Linguistic, Literary and Methodical Researches in the Field of Russistics
 15. Romanistics and Slavic Languages, Literature and Culture in Contact and Discontact
 16. New Tendencies in German Language Teaching

Presentation duration will be limited to 20 minutes (presentation 15 minutes and 5 minutes for the discussion). The official languages of the conference are Serbian and all other Slavic languages, English, French and German. Papers which receive positive reviews will be published in the conference proceedings.

Respecting your scientific work, we invite you to take part in the conference.

 

IMPORTANT DATES AND INFORMATION

Applications should be submitted by filling out the online application form available at the official conference webpage and the Faculty of Philosophy in Niš web-portal: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8

Application deadline is August 31st 2018, which includes choosing a specific topic and sending in the abstract. Acceptance notification will be sent out by October 1st 2018.

The abstract should be in the Word format (.doc, .docx). The abstract should also include:

 1. The title of the section
 2. Paper title
 3. The name of the author (name, middle initial and last name)
 4. Academic title of the author
 5. The author’s academic institution
 6. Address (street and street number, zip code, city/town and country)
 7. E-mail address
 8. Phone number
 9. Abstract (800–1000 characters)*
 10. Up to 5 key words or phrases.

* It is necessary to attach the translation of the abstract in one of the official languages of the conference alongside the abstract in the language of the paper (for example, if your paper is in English, we kindly ask you to send us your abstract in English as well as one other language listed as official for the conference this year.)

 

ADDITIONAL INFORMATION

The conference fee is 6.000 dinars for Serbian and 50 EUR for international participants, and it includes: the book of abstracts, the participation certificate, conference proceedings publication expenses, a dinner at the restaurant for the conference participants, and catering during the conference. Travel expenses to and from Niš and accommodation expenses of the participants are not covered by the conference organizers or the conference fee.

For the participants who will not be present at the conference, but who are interested in the publication of their papers in the conference proceedings of SCIENCE AND CONTEMPORARY UNIVERSITY 8, the conference fee will be 2.500 dinars for Serbian, and 30 EUR for international participants. The payment of this fee guarantees that the sent paper will be included in the review process. The outcome of the review will decide on whether the paper will be published in the conference proceedings.

The fee payment in Serbian currency may be transferred to the bank account of the Faculty of Philosophy in Niš, number 840-1818666-89, with the additional model number 742121025, and annotation – conference fee for “Science and Contemporary University 8”; or, for payments in Euros, the amount should be transferred to the Faculty of Philosophy Niš bank account number 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165). Payment in cash is also accepted at the registration desk before the beginning of the conference.

We kindly ask you to bear in mind that the conference fee payment confirmation is required if the fee is not paid in cash at the registration desk. You will be asked to provide a confirmation or payment receipt at the registration desk.

We are looking forward to having you as a participant at the conference in November 2018.


Наука и современный университет 8

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Срок представления докладов и отправки резюме продлен до 10 сентября 2018 года.

 

Уважаемые коллеги!

Философский факультет Университета в Нише организует 10 ноября 2018 года, в восьмой раз, научный съезд с международным участием под общим рабочим названием НАУКА И СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Цель конференции - собрать ученых, исследователей, университетских профессоров и будущих преподавателей для обсуждения разных аспектов этой темы с точки зрения их профессиональных и научных интересов в области гуманитарных наук и филологии. Приветствуются доклады, посвященные компаративным темам из сербской и других академических, научных и образовательных средах.

Заявки исследовательских работ можете отправлять по темам из следующих секций

 1. Философия и образование
 2. Философское наследие Карла Маркса
 3. Сербская государственность на протяжении веков
 4. Занятость в Сербии
 5. Психология и савременная наука
 6. Тенденции в области образования в современном обществе
 7. Социальная политика и социальная работа в современном обществе
 8. Социальные сети - форма современной общественно-политической коммуникации
 9. Цифровые гуманитарные науки
 10. Дискурсы новых медиа и дискурсы в новых медиа
 11. Сербский словарь Вука Караджича с 1818 года в науке и литературе – 200 лет спустя
 12. Современные тенденции в литературоведении
 13. Современные тенденции в области языкознания
 14. Современные лингвистические, литературные и методические исследования в области русского языка
 15. Франко-романистика и славянские языки и литературы в контакте и контрасте
 16. Новые тенденции в обучении немецкому языку

Время выступления – 20 минут (15 мин. для самой презентации и 5 мин. для дискуссии).

Рабочими языками съезда являются сербский и другие славянские языки, английский, французский и немецкий. Работы, получившие положительные рецензии, будут опубликованы в сборнике трудов после конференции.

С уважением к Вашей научной работе, мы приглашаем Вас принять участие в конференции.

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ИНФОРМАЦИИ

Для участия в конференции НИСУН 8 необходимо отправить заявление в электронной форме, размещенной на сайте: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8

Срок подачи заявки и резюме доклада – 31 августа 2018 года. Уведомление о принятии темы Вы получите до 1 октября 2018 года.

Резюме доклада в формате Word (.doc, .docx). Файл с резюме доклада должен содержать:

 1. Название секции
 2. Название работы
 3. Имя автора (имя, инициал отчества, фамилию)
 4. Научное звание
 5. Название учреждения, в котором работает автор
 6. Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс и город, страна)
 7. Адрес электронной почты
 8. Контактный телефон
 9. Резюме (800–1000 знаков)*
 10. До 5 ключевых слов или словосочетаний

* Резюме составляется на двух языках: на языке, которым будет написана работа, а также на одном из рабочих языков съезда (например, если Ваша работа будет на английском, просим Вас отправить нам резюме на английском и на одном из предложенных рабочих языков съезда).

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационный взнос для участия в конференции составляет 6000 динар для местных или 50 евро для иностранных участников. Сумма оргвзноса включает: книгу резюме, сертификат об участии в съезде, расходы на издание сборника докладов научного съезда, совместный ужин в ресторане, кейтеринг в здании Философского факультета. Участники берут на себя транспортные расходы и расходы по проживанию в Нише.

Для участников, которые не будут читать свои доклады на съезде, но желают опубликовать свою работу в тематическом сборнике трудов конференции НИСУН 8, организационный взнос составляет 2500 динар для местных или 30 евро для иностранных участников. Все работы, предоставленные для публикации в сборнике докладов научного съезда, проходят рецензирование и публикуются по решению комиссии.

Оплату организационного взноса в динаровом эквиваленте можно произвести на расчетный счет Философского факультета в Нише, номер 840-1818666-89, с ссылочным номером 742121025 и указанием – организационный взнос для научного съезда «Наука и современный университет 2018» (серб. котизација за научни скуп „Наука и савремени универзитет 2018“), оплату в евро можно произвести на валютный счет Факультета номер 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или наличными непосредственно перед началом съезда во время регистрации. Обращаем Ваше внимание на то, что оплата организационного взноса является подтверждением Вашего участия в съезде.

В случае если Вы произвели оплату раньше, просим Вас взять с собой подтверждение об оплате (квитанцию) для предъявления при регистрации.

Mы были бы очень рады, если бы Вы приняли участие в нашей конференции в ноябре 2018 года.


La science et l'université contemporaine 8

Information

Le délai pour l'envoi des résumés et des sujets est prolongé jusqu'au 10 septembre 2018.

 

Chers collègues,

nous avons l’honneur de vous inviter à participer au VIIIe Colloque scientifique international LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE qui se déroulera à la Faculté de Philosophie de l’Université de Niš le 10 novembre 2018.

Ce colloque se veut assembler les chercheurs et les enseignants des universités ainsi que les doctorants en vue d’examiner divers aspects des sujets à traiter dans le domaine des sciences humaines et sociales ainsi que dans le cadre de la philologie. En conjuguant plusieurs perspectives, les participants seront censés en discuter fortement. Le Colloque sera organisé en séances thématiques suivantes :

 1. La philosophie et l’éducation
 2. L’héritage philosophique de Karl Marx
 3. L’État serbe au fil des siècles
 4. S’embaucher en Serbie
 5. La psychologie et la science contemporaine
 6. Nouvelles tendences dans l’éducation et l’instruction dans la société contemporaine
 7. La politique sociale et le travail social dans la société contemporaine
 8. Les résaux sociaux en tant que forme de communication politique et sociale dans la société contemporaine
 9. Les sciences humaines à l’époque digitale
 10. Les discours des nouveaux média et dans les nouveaux média
 11. La place du Dictionnaire serbe de Vuk Stefanovic Karadzic de 1818 dans les sciences linguistiques et littéraires: deux cents ans après
 12. Les courants contemporains dans les sciences littéraires
 13. Les courants contemporains dans les sciences linguistiques
 14. Les recherches contemporaines sur la langue, la littérature et la didactique dans le cadre de la philologie russe
 15. Les langues, les littératures et les cultures romanes et slaves en contact et en divergence
 16. Nouvelles tendences dans l’enseignement de l’allemand

L’intervalle du temps prévu pour vos interventions individuelles est de vingt minutes (quinze minutes d’intervention suivies de cinq minutes de discussion). Les langues du Colloque sont : le serbe et les autres langues slaves, ainsi que l’anglais, le français et l’allemand. Les communications seront soumises à un comité de lecture en vue d’une publication ultérieure.

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les propositions de communications sont à adresser avant le 31 août 2018 en se servant du formulaire qui est sur l’adresse suivante: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8

Nous vous informerons sur l’acceptation éventuelle de vos propositions jusqu’au 1 octobre 2018.

Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc, .docx) et contenir les éléments suivants :

 1. Titre de la session
 2. Titre de la communication
 3. Nom de l’auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
 4. Statut scientifique ou universitaire de l’auteur
 5. Affiliation de l’auteur
 6. Adresse postale de l’auteur
 7. Adresse courriel de l’auteur
 8. Numéro de téléphone
 9. Résumé de la communication de 800 à 1000 caractères
 10. Mots-clés n’excédant pas 5 mots ou syntagmes.

De même, le résumé de votre proposition doit être écrit en langue de votre intervention et suivi d’un résumé dans une autre langue parmi celles autorisées au Colloque.

 

AUTRES INFORMATIONS

Les frais d’inscription pour la participation au Colloque sont de 6.000 dinars ou de 50 euro pour les participants étrangers et ils comprennent : le livre des résumés, le certificat de participation à la conférence, le coût des actes du colloque scientifique, le dîner dans un restaurant, le déjeuner à la Faculté de Philosophie. Les participants paient l’hébergement à Niš et le transport aller-retour. Pour les participants qui n’exposeront pas une communication lors du Colloque, mais qui aimeraient avoir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN 8, le tarif est de 2.500 dinars pour les participants de Serbie ou 30 euros pour ceux qui viennent de l’étranger.

Les frais d’inscription en dinars peuvent être versés sur le compte de la Faculté de Philosophie à Niš, nombre 840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, déclarant – Les frais d’inscription pour le colloque « NISUN 8 » dans le compte monétaire de l’euro n° 500100-100146351 (SWIFT : NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165) ou en espèces peu de temps avant le Colloque, c’est-à-dire au cours de l’inscription.

Nous vous prions de bien garder à l’esprit que c’est aussi une confirmation de votre participation au Colloque, et que si vous effectuez un paiement avant, prenez avec vous un reçu de paiement afin de pouvoir le présenter lors de l’inscription.

Nous serons heureux de vous accueillir à la Faculté de Philosophie de Niš à l’occasion du Colloque en novembre 2018.


Wissenschaft und Gegenwärtige Universität 8

BENACHRICHTIGUNG

Die Frist zur Anmeldung von Themen (Beiträgen) und zurm Einreichen von Abstracts wird bis zum 10.September 2018 verlängert.

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Die Philosophische Fakultät der Universität in Niš organisiert am 10. November 2018, zum achten Mal, die wissenschaftliche Tagung mit der internationalen Teilnahme unter dem gemeinsamen Arbeitstitel WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT (NISUN 8).

Das Ziel der Tagung ist es, Wissenschaftler, Forscher, Universitätsprofessoren und zukünftige Lehrer zu versammeln, um unterschiedliche Aspekte dieses Themas aus der Perspektive ihres Forschungsbereiches in den Geistes- und Sozialwissenschaften und in der Philologie zu besprechen. Präsentationen, die sich mit komparativen Themen aus der serbischen und aus anderen akademischen, wissenschaftlichen und Bildungsumgebungen befassen, sind immer willkommen.

Die Anmeldung der Forschungsthemen können Sie zu folgenden Sektionen schicken:

 1. Philosophie und Ausbildung
 2. Das philosophische Erbe Karl Marx‘
 3. Serbische Staatlichkeit durch die Jahrhunderte
 4. Beschäftigung in Serbien
 5. Psychologie und die gegenwärtige Wissenschaft
 6. Tendenzen in der Erziehung und Ausbildung in der gegenwärtigen Gesellschaft
 7. Sozialpolitik und Soziale Arbeit in der gegenwärtigen Gesellschaft
 8. Soziale Netzwerke  – Form der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Kommunikation
 9. Digitale Geisteswissenschaften
 10. Neue Mediendiskurse und Diskurse in neuen Medien
 11. Das Serbische Wörterbuch von Vuk Karadzic aus dem Jahre 1818 in der Sprach- und Literaturwissenschaft - 200 Jahre später
 12. Gegenwärtige Strömungen in der Literaturwissenschaft
 13. Gegenwärtige Strömungen in der Sprachwissenschaft
 14. Gegenwärtige linguistische, literaturwissenschaftliche und methodische Forschungen in der Russistik
 15. Romanistik und slawische Sprachen, Literaturen und Kulturen in Konnektion und Diskonnektion
 16. Neue Tendenzen im Deutschunterricht

Die Vortragszeit beträgt 20 Minuten (15 Minuten für einen Vortrag mit anschließend 5 Minuten Diskussionszeit).

Die Arbeitssprachen der Tagung sind: Serbisch und alle anderen slawischen Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Beiträge, die eine positive Rezension bekommen, werden nach der Konferenz im Tagungsband veröffentlicht.

Ihre wissenschaftliche Arbeit wertschätzend, laden wir Sie ein, an der Konferenw NISUN 8 teilzunehmen.

 

WICHTIGE DATEN UND INFORMATIONEN

Für die Teilnahme an der Tagung WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT (NISUN 8) können Sie sich ausschließlich über das elektronische Formular anmelden, das an der Webseite der Philosophischen Fakultät in Niš abrufbar ist: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8

Die Frist für die Anmeldung eines Themas und das Einreichen eines Abstracts ist der 31. August 2018.

Die Benachrichtigung über die Annahme des Themas erhalten Sie bis zum 01. Oktober 2018.

Abtracts sollen im Word-Format (.doc, .docx) sein und folgendes enthalten:

 1. Sektionstitel
 2. Beitragstitel
 3. Name des Autors (Vorname, Mittelname, Nachname)
 4. Wissenschaftlicher Titel
 5. Name der Institution, bei der der Autor beschäftigt ist
 6. Adresse (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Staat)
 7. E-Mail-Adresse
 8. Kontakttelefon
 9. Abstract (800–1000 Zeichen)
 10. Bis zu 5 Schlüsselwörter oder Syntagmen

*Neben dem Abstract in der Sprache, in der der Beitrag geschrieben wird, soll auch eins in einer der Arbeitssprachen der Tagung übersetztes Abstract eingereicht werden (z.B. wenn Ihr Beitrag in englischer Sprache geschrieben wird, bitten wir Sie, Ihr Abstract sowohl in englischer Sprache als auch in einer der angebotenen Arbeitssprachen der Tagung einzureichen).

 

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Tagungsgebühr beträgt 6.000 Dinar für innländische oder 50 Euro für ausländische Teilnehmer und umfasst folgendes: den Abstractband, das Zertifikat über die Teilnahme an der Tagung, Druckkosten für den Tagungsband, das gemeinsame Abendessen in einem Restaurant, das Catering im Gebäude der Philosophischen Fakultät. Die Teilnehmer tragen selbst die Übernachtungskosten in Niš und Reisekosten nach Niš und zurück.

Für Teilnehmer, die in der Tagung nicht vortragen werden aber möchten, dass ihr Beitrag im thematischen Tagungsband von NISUN 8 veröffentlicht wird, beträgt die Tagungsgebühr 2.500 Dinar für innländische oder 30 Euro für ausländische Teilnehmer. Durch die Einzahlung der Tagungsgebühr und das Einreichen eines Beitrags wird ein Beitrag nur in den Rezensionsprozess einbezogen, und in Bezug auf das Gutachten wird hinterher beurteilt, ob ein Beitrag akzeptiert und veröffentlicht wird oder nicht.

Die Tagungsgebühr in Dinar können Sie auf das laufende Konto der Philosophischen Fakultät in Niš, Nummer 840-1818666-89, einzahlen, mit der Referenznummer 742121025, Verwendungszweck – Tagungsgebühr für die Tagung „Wissenschaft und gegenwärtige Universität 2018”; die Tagungsgebühr in Euro auf das Devisenkonto der Fakultät, Nummer 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) oder bar unmittelbar vor dem Tagungsbeginn, bei der Registrierung.

Berücksichtigen Sie bitte, dass es zugleich die Bestätigung Ihrer Teilnahme an der Tagung ist; daher, falls Sie die Einzahlung früher erledigen, bringen Sie den Beleg über die erledigte Einzahlung mit, um ihn bei der Registreirung vorzulegen.

Es freut uns, Sie als Teilnehmer an der Konferenz in November 2018 begrüßen zu dürfen.