Google Translate

Гостујућа предавања др Катажине Мајђик Папић и Срђана Папића са Шлеског универзитета у Катовицама

Факултетска дешавања  ::  петак, 21.10.2022.

У оквиру програма међународне мобилности и размене у академском простору, др Катажина Мајђик Папић (Katarzyna Majdzik Papić), доцент на Институту за књижевност Шлеског универзитета у Катовицама (Пољска) и Срђан Папић, лектор српског језикa на истом универзитету одржаће следећа предавања на Филозофском факултету.

Среда, 26. октобар 2022. године, 10.15 (учионица 209)

Срђан Папић - Србистика у Шлезији, стање српских лектората и вежбе из припреме материјала српског као страног

Среда, 26. октобар 2022. године, 12.00 (учионица 204)

Катажина Мајђик Папић - Пост-превод у Пољској и у свету

 

Позивамо све студенте основних, мастер и докторских студија језика и књижевности, као и све заинтересоване колеге да присуствују предавањима и учествују у разговору са нашим гостујућим професорима.