Google Translate

Дигитална писменост, цивилно друштво, политике еманципације, образовна постигнућа: серија предавања у оквиру програма међународне мобилности и размене у академском простору

Вести  ::  четвртак, 20.10.2022.

У оквиру програма међународне мобилности и размене у академском простору, професорке Валентина Миленкова и Петја Пачкова са Југозападног универзитета „Неофит Рилски“ (South-West University) у Бугарској одржаће следећа предавања на Филозофском факултету. Позивамо све студенте социологије и све заинтересоване студенте других департаман да присуствују предавању и разговору о овим актуелним друштвеним темама.

 

Петја Пачкова (Petya Pachkova), Цивилно друштво у бившим „социјалистичким“ земљама (Civil society in the former ”socialist” countries)

Понедељак, 24.10. учионица 302, 9:00h

Петја Пачкова  (Petya Pachkova)Ризици еманципације и политике ка еманципацији (The risks of emancipation and politics toward emancipation),

Четвртак, 27.10. учионица 302, 15:30h

Валентина Миленкова (Valentina Milenkova), Образовна постигнућа, средња класа и друштвено благостање (Educational Achievements, Middle Class and Social Well-Being)

Среда 26.10. учионица 302, 14:00h

Валентина Миленкова (Valentina Milenkova), Дигитална писменост и дигитална култура младих (Digital Literacy and Digital Culture of Young People)

Четвртак, 27.10. учионица 302, 13:45h