Google Translate

In Memoriam: проф. др Ксенија Кондић

Факултетска дешавања  ::  четвртак, 29.04.2021.

Проф. др Ксенија Кондић, један од оснивача Студијске групе за психологију на Филозофском факултету у Нишу, преминула је 26.04.2021. Памте је бројне генерације студената психологије почев од 1971. године, па све до 1992. по сјајним предавањима, људској топлини и подршци коју је пружала и колегама и студентима. Многи психолози са Филозофског факултета у Нишу су управо њену област бирали за даље усавршавање. Под њеним менторством докторирале су проф. др Снежана Видановић, проф. др Весна Анђелковић, проф. др Марина Хаџи Пешић и проф. др Бојана Димитријевић.

Проф. др Ксенија Кондић је била специјалиста клиничке психологије, психотерапеут психоаналитичке оријентације и супервизор. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за психологију, 1980. године. Редовни je професор, у пензији, на Филозофском факултету у Београду – Одељење за психологију, на предмету Психопатологија детињства и младости. Аутор је 14 приручника и књига и преко 80 саопштења и научно-стручних радова објављених у земљи и иностранству. Mеђу насловима издвајамо aуторске и коауторске књиге и приручнике: “Психологија Ја”(1992), “Психодинамска развојна психопатологија” (1998), ”ДСТ­интервју” (1990), ”Првих десет година живота” (1992), ”О деци и родителјима”.

За достигнућа у психолошкој струци и науци, проф. др Ксенија Кондић добила је бројна признања: наградa “Жижа Васић“ за популаризацију савремене психологије (1975), укључење у Интер- националну библиографију познатих личности “WHO IS WHO“, Вашингтон, 1993. године, a 1994. године изабрана је за “Мan of the years“. Српско лекарско друштво јој је 1996. године доделило на- граду за специјалан допринос области психотерапије. Аутор је 120 емисија у оквиру образовног програма Радио Телевизије Србија.

Од 1991. године веома је ангажовани сарадник низа домаћих и иностраних хуманитарних организација које се баве збрињавањем и психолошким истраживањем проблема избеглица, а пре свега деце и породица. Још од оснивањa “Психолошких кругова“, саветовалиштa за психолошку помоћ појединцу и породици, 1991. године, aнгажована је као терапеут.

Више од двадесет година од самог оснивања Одељења за психологију Филозофског факултета у Нишу била је ангажована као предавач на предметима из Клиничке психологије као и ментор многим студентима приликом израде дипломских, магистарских и докторских радова. Мада студенти у наредном периоду нису имале прилику да непосредно присуствују њеним изузетно инспиративним предавањима, до данас бројне генерације будућих психолога учили су из њених књига, чланака или саопштења на научним скуповима.