Google Translate

Објављен први број часописа "Media Studies and Applied Ethics"

Факултетска дешавања  ::  уторак, 10.03.2020.

Први број часописа Media Studies and Applied Ethics, у издању Филозофског факултета у Нишу, од данас је доступан за преузимање.

У првом броју ове научне публикације, чије је покретање иницирао Департман за комуникологију и новинарство, налазе се радови који из различитих углова обрађују савремене медијске феномене, са посебним освртом на утицај дигиталног окружења које је неизоставни део свакодневице.

Часопис који је пред вама настао је у времену дигиталне револуције која драстично утиче на медије и отвара бројна етичка питања. Промене су бројне, а конвергенција, мобилност, интерактивност само су неке од нових карактеристика медија. Циљ је да се кроз интердисциплинарни приступ и емпиријске, теоријске и методолошке научне радове ове новине истраже и објасне, истиче у уводнику првог броја уредница часописа доц. др Марија Вујовић.

У уредништву кажу да су радови свих истраживача, у чију сферу интересовања спадају медији, добродошли, а неке од предложених тема су: Медији и друштво, Медији и култура, Историја медија, Медији и забава, Медији и религија, Медији и насиље, Медији и рекламе, Ефекти медија, Студије публике и рецепције медијских садржаја, Нови медији, Новинарство, Комуникологија, Филозофија медија, Естетика медија, Визуалне комуникације, Медијско право, Медији и образовање, Медијска писменост, Примењена етика.

Уредништво часописа чине научници са универзитета у Србији, Црној Гори, Северној Македонији, Немачкој, Босни и Херцеговини, Литванији, Хрватској и Великој Британији.

У плану су два броја годишње, а први број можете преузети овде