Google Translate

In memoriam: проф. др Љиљана Богоева Седлар

Факултетска дешавања  ::  уторак, 28.01.2020.

Са жаљењем вас обавештавамо да је проф. др Љиљана Богоева Седлар, редовни професор Факултета драмских уметности у Београду у пензији, преминула 24. јануара 2020. године. Проф. Љиљана Богоева Седлар радила је на Департману за англистику Филозофског факултета у Нишу готово од самог оснивања ове катедре – најпре у сталном радном односу, од 1973. до 1990, а потом по уговору, све до одласка у пензију 2013. године.

Рођена је 5. марта 1948. године у Скопљу, а од 1950. године живи и школује се у Београду. Гимназију је похађала у Вашингтону (САД), а студије Енглеског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду, где је и дипломирала 1969. године. Магистрирала је на истом факултету 1972. У току рада на докторској дисертацији два пута је боравила на Универзитету Јејл, 1972-3 као Фулбрајтов стипендиста и 1976-7 као стипендиста Америчког савета учених друштава. Докторирала је 1981. године на Филозофском факултету у Нишу, под менторством проф. др Виде Е. Марковић, одбранивши рад под насловом Towards Alienation: Metaphysical Conception of Man in the Works of Emerson, Melville and Stevens. Исте године изабрана је у звање доцента, док је у звање ванредног професора бирана 1987. године. Проф. Љиљана Богоева Седлар предавала је на предметима Енглески романтизам, Викторијанска књижевност, Америчка књижевност 19. и 20. века,  Савремена англо-америчка књижевност и Шекспир. Захваљујући њеном залагању, у програм студија Англистике уведени су нови културолошки предмети – аустралијске и канадске студије – по чему је нишки департман био први у тадашњој Југославији. Године 1990, у жељи да се усаврши у областима које су је посебно занимале (Шекспир, драма, позориште и филм), проф. Богоева Седлар прелази у стални радни однос на Факултет драмских уметности у Београду, док на Филозофском факултету у Нишу наставља да ради једнотрећински. На Факултету драмских уметности бирана је у звање ванредног професора 1992. године, а у звање редовног 1997. године.

Проф. Љиљана Богоева Седлар држала је наставу на основним, мастер и докторским студијама у Београду, Нишу и Крагујевцу, а низ година предавала је и у Центру за женске студије у Београду. Аутор је неколико обимних студија, као и великог броја научних радова. Њена поља истраживања обухватају англо-америчку књижевност, савремену светску књижевност, Шекспира и савремене позоришне и филмске верзије његових комада, теорију савремене драме и ангажовану уметност на прелазу у 21. век. Била је ментор бројних докторских и магистарских радова, од којих су многи касније публиковани у угледним издавачким кућама (Нолит, Народна књига, Задужбина Андрејевић).

Проф. др Љиљана Богоева Седлар остаће упамћена међу студентима, колегама и у широј друштвеној јавности као омиљени професор, посвећени изучавалац књижевности и изузетан ерудита. Њен приступ науци о књижевности, као и уметности уопште, одликовао се вером у друштвени значај ових области и њихову ангажовану димензију у савременом свету.

Професор Љиљана Богоева Седлар биће кремирана у Београду, 30. јануара 2020. године.