Google Translate

Савремени приступи у настави српског језика и књижевности

Семинари  ::  понедељак, 18.11.2019.  ::   Прилози
Датум почетка
субота, 30 новембар 2019
Котизација
Да
Износ котизације
2000 дин
Контакт адреса електронске поште

Семинар "Савремени приступи у настави српског језика и књижевности" одржаће се на Филозофском факултету у Нишу 30. новембра и 1. децембра 2019. године.

Образац за пријаву: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PjlgxT1Ouk018HzCnt_upNwXyyS_AA4_3W8JPuz-Byt6gQ/viewform


Предавачи

I дан (30.11.2019)

 • Проф. др Горан Максимовић, Поетички идентитети српске књижевности 18. и 19. века
 • Проф. др Марина Јањић, Стилистика и естетика говора у наставном контексту
 • Проф. др Данијела Костадиновић, Статус јужнословенских књижевности у наставним програмима
 • Проф. др Дејан Милутиновић, Жанрови фантастике и настава књижевности
 • Доц. др Бранимир Станковић, Кинестетичка, музичка и интраперсонална интелигенција у настави
 • Доц. др Александра Јанић, Модални глаголи у српском језику – специфичности и употреба
 • Мср Ивана Митић, Усвајање морфосинтаксичких карактеристика српског као нематерњег језика у мултиетничком окружењу
 • Мср Александар Новаковић, Примена рачунара у настави српског језика

II дан (1.12.2019)

 • Проф. др Снежана Милосављевић Милић, Књижевнотеоријски појмови у наставном контексту
 • Проф. др Мирјана Илић, Антонимија и синонимија у српском језику
 • Проф. др Данијела Поповић Николић, Епска песма некад и сад (материјал и приступи проучавању)
 • Доц. др Снежана Божић, Методички модели у обради романа
 • Доц. др Јелена Јовановић, Периодизација српске књижевности 20. и 21. века: изазови и решења
 • Мср Сузана Петровић, Избор, употреба и прилагођавање уџбеника, дидактичко-методичког материјала и других извора знања