Google Translate

Радно време на факултету у летњем периоду 2022. године

Одлуке и обавештења  ::  четвртак, 14.07.2022.

На основу члана 69. Статута, члана 75. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14, 13/17, 113/17), Одлуке Наставно-научног већа Факултета о коришћењу годишњег одмора наставног особља Факултета, Одлуке декана Факултета о коришћењу годишњег одмора запослених у секретаријату Факултета, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 13.7.2022. године, донела је Одлуку о радном времену на Факултету у летњем периоду.

Утврђује се радно време на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, у летњем периоду 2022. године, на следећи начин:

  1. У периоду од 18 јула. до 14. августа 2022. године Факултет неће радити због годишњег одмора
  2. Службе Секретаријата Факултета радиће, у складу са организацијом шефа службе, у периоду од 15. августа до 23. августа 2022. године, пре подне од 8:00 до 12:00 часова